Realisatie Open Oproep 2019 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2019 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2019 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2019 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2019 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2019 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2019 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2019 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2019 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2019 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2019 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2019 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2019 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2019 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2019 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2019 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2019 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2019 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2019 © Tim Van de Velde

Realisatie Open Oproep 2019 © Tim Van de Velde

Laureaat: label architecture

Het gefaseerde project van de Ursulinen Mechelen van Scholen Van Morgen is volledig klaar en in gebruik. Het ontwerp voor een vervangende nieuwbouw voor de basisschool (360 leerlingen) en een nieuwbouw voor de secundaire school (1400 leerlingen) is van Label Architecture.

Het ontwerp gaf een architecturaal antwoord op de noodzakelijke uitbreiding van deze grote school binnen in dit stedelijk bouwblok en biedt tegelijk een ruimtelijk masterplan voor een heldere organisatie van de open ruimte en de bouwvolumes in dit stuk van de binnenstad van Mechelen. Daarbij had men aandacht voor de leefwereld van de verschillende groepen leerlingen die in de reeks van pleinen en binnenhoven elk hun buitenruimte vinden. Het project voorziet voor de basisschool een vervangend groter volume in de Groenstraat, die met een klassenvleugel dieper in het bouwblok indringt. Voor de middelbare school werd een compact klassenblok op een grote fietsenkelder gerealiseerd centraal in het binnengebied, met een nieuwe ingang in de Sint-Jacobstraat. Het klassenblok wordt bekroond met een sporthal op de bovenste verdieping van waaruit men over de daken van de stad kan uitkijken.

Het project werd door de Vlaamse Bouwmeester geselecteerd als modelproject in de inhaalbeweging scholenbouw ‘Scholen van Morgen’. Een groeiende middelbare school die zich in een binnenstad moet handhaven, waar nauwelijks ruimte is voor uitbreiding, verdient immers alle steun. Scholen zijn belangrijk voor een levendig, multifunctioneel stadscentrum. Groeiende, centraal gelegen scholen mogen we niet laten uitwijken naar de stadsrand. Voor de vele middelbare scholieren die met de fiets naar school komen, werd een ruime fietsenstalling in de kelder van het nieuwe klassenblok ondergebracht.

Dit forse nieuwe volume was in het wedstrijdontwerp eerst dwars op de oude vleugels voorzien, maar de stad wou het volume gedraaid, wat tot de sloop van een stuk bestaande klassenvleugel noopte. Label Architecture toonde een groot engagement om met alle vragen van de stad en de opdrachtgever steeds opnieuw ontwerpend aan de slag te gaan op zoek naar de beste oplossing. De gevels van de nieuwe volumes sluiten met hun gewone rode baksteen goed aan bij de bestaande oudere schoolgebouwen op de site. De gevelbehandeling met een ritme van raamopeningen, die schijnbaar ooit werden dichtgemetseld, is een knipoog naar grote oude industriële panden zoals we die in historische steden nog vinden.

Mechelen OO2019

Geïntegreerde studieopdracht voor een nieuwbouw en een vervangende nieuwbouw.

Status project
Downloads

A+294 NL, Ursulinen, Mechelen door Guillaume Vanneste