Locatie Open Oproep 1624 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1624 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1624 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1624 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1624 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1624 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1624 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1624 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1624 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1624 © Michael De Lausnay

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De school ligt in het landelijke Roosbeek en integreerde zich in het sociaal-culturele, sportieve en maatschappelijke weefsel van de plaatselijke samenleving. De huidige Vrije Basisschool 'De Mozaïek' is momenteel gevestigd in een verouderd gebouwencomplex. De speelplaats is volledig betegeld. De school beschikt over vier speelleergroepen en zes leergroepen in de lagere afdeling. De school kent een gestadige groei , maar het schoolbestuur opteert voor een gemoedelijke dorpsschool met een maximum van tweehonderd leerlingen. Om het gebrek aan ruimte op te vangen werden vier containerklassen bijgeplaatst. Het schoolbestuur wenst na sloop op de huidige site een kwaliteitsvolle nieuwe school te bouwen die een referentie kan zijn voor andere scholen. De opdracht wil een uitdagende leeromgeving scheppen waar de kinderen graag vertoeven. De gebouwen en buitenruimten moeten in dialoog gaan met een groene omgeving. Het gebouw moet een positieve aantrekkingskracht uitstralen voor het dorp en zijn onderwijs. De bouwheren vragen een innovatief, performant en integraal concept, met oog voor duurzaamheid, ook in de betekenis van veranderbaarheid en dus ook van het beheer in de tijd.
Het schoolgebouw moet over gans de lijn ecologisch doordacht zijn, zodat het een voorbeeldfunctie uitdraagt. Het programma, voor het nieuwe schoolgebouw met een totale oppervlakte van 2.800 m², bestaat uit: klaslokalen, administratie, directie, lerarenkamer, computerlokaal, turnzaal, polyvalente zaal. In het kader van het concept 'parochieschool' zal het medegebruik door derden (feesten, vergaderingen, tentoonstellingen, fuiven) voorzien zijn. De gelijkvloerse ruimtes moeten toegankelijk zijn voor andersvaliden

globaal ereloon min 8% - max 10%

roosbeek OO1624

Volledige studieopdracht voor de verbouwing van de Basisschool te Roosbeek.

Status project
Locatie bouwplaats

lubbeeksestraat 42, 3370 roosbeek

Bouwheer

VZW Schoolcommité Sint-Anna, Vrije Basisschool de Mozaiëk

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

nog niet bekend

Budget

2.114.029,25€ (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

2500€ excl btw per laureaat