Locatie Open Oproep 1411 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1411 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1411 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1411 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1411 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1411 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1411 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1411 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1411 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1411 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1411 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1411 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1411 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1411 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De opdracht betreft de opmaak van een beeldkwaliteitplan voor een ruimer projectgebied in Neerpelt als basis voor een RUP en voor een verdere invulling van een PPS-project op een projectzone in dit gebied. Doorheen het projectgebied, dat aansluit bij het centrum van Neerpelt, loopt de stedelijke doortocht van het kanaal Bocholt – Herentals. Het projectgebied wordt aan de zuidzijde begrensd door de straten St.-Martensstraat – Broesveldstraat – Bermstraat – Jaak Tassetstraat – Boomgaardstraat – Priester Jan Coninxstraat – Nieuwstraat, aan de noordzijde door de Volmolenstraat tot aan Hayenhoek en verder parallel langs het kanaal tot aan het fietspad over de spoorwegbrug. Toonaangevende opzet in het projectgebied is het voorkomen dat het kanaal een barrière of harde grens vormt voor het centrum. Het kanaal moet als een doortocht doorheen het centrum gezien worden. Hierbij is het belangrijk dat de opdracht ook het uitwerken inhoudt van een vooruitstrevende ontwikkelingsvisie voor de noordzijde van het kanaal. Eventueel kan de inplanting van een stedelijk binnenhaventje overwogen worden.
Het projectgebied kan ook niet op zichzelf bestaan, maar dient aan te sluiten op de centrumontwikkeling van de kern van Neerpelt (ontwerp RUP Broeseinderveld, gemeentelijke verkaveling Merktakkers, handelsvisie Neerpelt, uitgevoerde en geplande heraanleg centrumstraten en centrumpleinen, visie Noordelijke Entree...).
Binnen het projectgebied wordt een projectzone afgebakend, waar op termijn een PPS-project zal uitgewerkt worden. De projectzone is westelijk in het gebied gelegen, in de hoek gevormd door het kanaal en spoorweg- en fietsbedding. In de projectzone zijn momenteel de te herlokaliseren gemeentewerf en het gemeentelijke containerpark gelegen. De projectzone is deels in eigendom van de gemeente Neerpelt en deels in eigendom van NV de Scheepvaart.
Het op te maken plan dient de stedelijke en landschappelijke functies samen te brengen zowel wat betreft programma als architecturale uitwerking. De combinatie van de stedelijkheid van Neerpelt-Centrum met de landschappelijkheid van het kanaal moet programmatorisch resulteren in een mix van wonen met toerisme en recreatie. Concreet wordt hierbij gedacht aan woonvormen voor tweeverdieners, georiënteerd naar de lokale bevolking en aan een hotelaccommodatie (eventueel met congresruimte) aangevuld met café – bistro, te enten op het stedelijke kanaal en de bestaande recreatieve invullingen in de omgeving. Dit samengaan van stad en landschap moet tevens zichtbaar zijn in het creëren van een architecturaal interessant baken in het landschap, dat uitgaat van een stedelijke dichtheid

Neerpelt OO1411

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een beeldkwaliteitplan voor "Porta Pelta", het noordelijk gebied Neerpelt-Centrum, met de doortocht van het stedelijk kanaal

Status project
Geselecteerde bureaus
 • 0032 Atelier voor stad en landschap, Atelier M Architects + Planners
 • Bureau Bas Smets bvba, BUUR Bureau voor Urbanisme
 • Bureau Bongaerts bvba, Stramien cv
 • Francis De Wolf, Gunther Slagmeulder, Manu Gryson
 • LAVA architecten
Locatie bouwplaats

Nieuwstraat 31, 3910 Neerpelt

Timing project
 • Selectievergadering: 11 jan 2008
 • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 sep 2007
 • Eerste briefing: 1 feb 2008
 • Indienen: 13 mei 2008
 • Jury: 20 mei 2008
 • Gunning: 16 jun 2008
 • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 30 dec 2007
Bouwheer

Gemeentebestuur Neerpelt

Contactpersoon Bouwheer

Heylen Dirk

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Els Nulens

Budget

€ 30.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

4.000€