Locatie Open Oproep 1103 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1103 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1103 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1103 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1103 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1103 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Een deel van het bouwblok gelegen tussen de Torhoutsesteenweg, de Blauwkasteelstraat, de Nieuwlandstraat en de Zwaluwstraat, heden in eigendom van de stad, is rijp voor vervangende nieuwbouw. Het is een uitgelezen plek om op schaal en maat van de bestaande woonwijk een vernieuwend woonproject te realiseren.
De ambitie is om een gedifferentieerd woonproject te ontwikkelen hoofdzakelijke bestaande uit gesloten bebouwing, deels gericht op sociale huisvesting, deels op andere doelgroepen.
Concreet gaat het om de ambitie er een gedifferentieerd woonproject te ontwikkelen hoofdzakelijke bestaande uit gesloten bebouwing, deels gericht op sociale huisvesting, deels op andere doelgroepen.
Naast enkele grondontsloten woningen met tuin zijn in dit project ook het gestapeld wonen, het wonen voor minder validen en het inrichten van de semi-publieke ruimte en van autostalplaatsen, onderwerp van ontwerpend onderzoek.

Oostende OO1103

Volledige studieopdracht voor de bouw van een gedifferentieerd woonproject aan de Blauwkasteelstraat in Oostende

Status project
Locatie bouwplaats

Blauwkasteelstraat, 8400 Oostende
Torhoutsesteenweg / Blauwkasteelstraat / Zwaluwstraat

Bouwheer

AG Stadsvernieuwing Oostende

Contactpersoon Bouwheer

Pannecoucke Eddy

Contactpersoon TVB

Mario Deputter

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

André Loeckx

Budget

tussen 4.000.000,- en 6.000.000 euro (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

€ 3.000,- / laureaat