Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

 Het gemeentehuis, dat sinds 1975 in gebruik is als nieuwbouw, grenst  aan het Marktplein. Dit Marktplein maakt samen met  een aantal centrumstraten deel uit van de eerste fase van centrumrenovatie. Onmiddellijk aanpalend heeft de gemeente twee oudere gebouwen in eigendom, waarin de wereldwinkel en een jeugdhuis gehuisvest zijn. Achteraan grenst het gemeentehuis aan een verlaten handelspand dat eigendom is van de plaatselijke bouwmaatschappij met de bedoelling er een woonproject te realiseren. Het belangrijkste item dat aan de basis van de studieopdracht ligt is de herschikking van de burelen in een passend werkkader met daarbij bijzondere aandacht voor onthaal. De brandveiligheid staat ondermeer in  functie van de maximale bezetting van de raadzaal. Deze raadzaal alsook de trouwzaal worden op de huidige plaats binnen het concept geïntegreerd. De renovatie duidt op de technieken, de elektriciteit, de klimatisatie, de stookplaats, het buitenschrijnwerk en de gevelbehandeling. De herinrichting van het interieur moet duurzaam, onderhoudsvriendelijk en flexibel zijn voor eventuele wijzigingen. Naar de toekomst toe wordt er ook een visie op een vergroting van de bureeloppervlakte gevraagd, dit met het oog op een mogelijke uitbreiding van het takenpakket van het gemeentebestuur.

Kuurne OO0604

Volledige studieopdracht voor herschikkingswerken, gevelrenovatie en technieken van het gemeentehuis van Kuurne

Status project
Locatie bouwplaats

Marktplein 9, 8520 Kuurne

Bouwheer

Gemeentebestuur Kuurne

Contactpersoon TVB

Mario Deputter

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing

Budget

1.000.000 euro (excl. btw) (excl. ereloon)