Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Mortsel wordt doorsneden door een oude spoorwegberm die een verbinding vormt (van noordoost naar zuidwest) tussen de terreinen van de luchthaven Antwerpen (nabestemming parkgebied op het gewestplan), het landbouwgebied Gasthuishoeven (groene vinger tussen buitengebied en stedelijk gebied), het fort 4 (parkgebied in eigendom van de stad Mortsel), fort 5 te Edegem (parkgebied in eigendom van de gemeente Edegem) en het toegangscomplex van de E19 te Wilrijk. De spoorwegberm is een refugium voor tal van plant- en, diersoorten die anders geen kans krijgen in een stedelijke omgeving.

In samenwerking met de Afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaamse gewest, het provinciebestuur van Antwerpen en het stadsbestuur van Antwerpen (District Wilrijk), wenst het stadsbestuur van Mortsel hier een echte 'groene wandel- en fietsberm' aan te leggen, naar analogie van het bermproject tussen Woluwe en Watermaal Bosvoorde.

In de vorige eeuw zijn diverse spoorwegbruggen verdwenen, dit zijn nu de ontbrekende schakels van het project. De wandel- en fietsroute zal pas effectief functioneren als deze verbindingen hersteld zijn.

Vier bruggen situeren zich op het grondgebied van Mortsel. Een vijfde brug bevindt zich op de grens tussen Mortsel en Wilrijk (Antwerpen) en kan later aan het project toegevoegd worden.

Eén van de te ontwerpen bruggen kruist de Antwerpsestraat, één van de belangrijkste invalswegen van Mortsel. Deze brug zal zeer beeldbepalend zijn, zij kan een ruimtelijk merkteken zijn aan de overgang tussen twee wijken, Luithagen en Mortsel - Oude God

Mortsel OO0503

Volledige studieopdracht voor 4 fiets- en voetgangersbruggen op de oude spoorwegberm langsheen de R11 te Mortsel

Status project
Locatie bouwplaats

2640 Mortsel

Bouwheer

Gemeentebestuur Mortsel

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing

Budget

865.000 euro (incl. btw) (incl. ereloon)