Locatie Open Oproep 0407 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0407 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0407 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0407 © Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Dit als monument beschermde complex van het voormalig Bisschoppelijk Seminarie met vleugels rond een ruim binnenplein kwam grotendeels tot stand in de 18de eeuw. De wapenschilden van de toenmalige bouwheren, de bisschoppen Philippus E. en Maximilaan A. Van der Noot, vinden we dan ook terug op de frontons aan de binnenplaats.

Het hoofdgebouw uit 1750 kan beschouwd worden als één van de grootste realisaties van architect David 't Kindt. De vleugel met ingang aan de Biezestraat is het oudste deel en dateert reeds van 1624. Inpandig in het bouwblok werd in 1853 een nieuwe kapel in eclectische stijl toegevoegd aan het geheel. In functie van de school "Klein St. -Bavo", die er sinds 1925 haar intrek in nam, werden verbouwingen uitgevoerd en wat open ruimte dichtgebouwd.

Het bisdom van Gent wenst het complex vandaag door restauratie en verbouwingen geschikt te maken als diocesaan centrum. Naast het bisschoppelijk seminarie zullen hier ook de diocesane diensten, die nu op diverse locaties in de stad gevestigd zijn, een onderkomen vinden.

Gent OO0407

Volledige studieopdracht voor de restauratie en verbouwing van een voormalig bisschoppelijk seminarie tot diocesaan centrum te Gent

Status project
Locatie bouwplaats

Biezekapelstraat 2, 9000 Gent
Sint-Bavo, naast Sint-Baafskathedraal, Gent

Bouwheer

Bisdom Gent

Contactpersoon Bouwheer

Verstichel Willy

Contactpersoon TVB

Anne Malliet

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing

Budget

5.000.000 euro (excl. btw) (excl. ereloon)