Luchtfoto © GDI-Vlaanderen Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Het nieuwe wetenschapspark 'Arenberg' wordt ontsloten langs de N264 Boudewijnlaan. Hiervoor dient een nieuwe aansluiting te worden gerealiseerd. Teneinde de door­stromende functie van de N264, die in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen als primaire weg type 11 is geselecteerd, te blijven garanderen, wordt gekozen voor een ongelijkgrondse aansluiting, waarbij de N264 in tunnel onder een rotonde gaat. Via deze rotonde verlopen alle verkeersbewegingen naar het Arenberg­park.

Leuven OO0326

Studieopdracht voor het ontwerpen van een tunnel in de Boudewijnlaan (N264) ter hoogte van het wetenschapspark Arenberg te Leuven

Status project
Locatie bouwplaats

Koning Boudewijnlaan, 3000 Leuven

Bouwheer

MVG, Departement LIN, AWV, Afdeling Wegen en Verkeer

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing