Locatie Open Oproep 0310 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0310 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0310 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0310 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0310 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0310 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0310 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0310 © Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Het opleidingscentrum heeft tot doel beroepsopleidingen en vormingen aan te bieden ten behoeve van werkzoekenden. Het gaat hier vooral om beroepen in de secundaire (automatisatie. elektronica. elektriciteit, metaalbewerking, ... ) en de tertiaire sector (bedienden, informatica, ...). Het huidige complex is ontstaan uit 4 verschillende gebouwen. Het grootste deel ligt in het binnengebied van een bouwblok. De eerste constructie, daterend van de tweede helft van de jaren '60, is toonaangevend. De latere uitbreidingen dateren van eind de jaren '70 en de tweede helft van de jaren '80. Door deze fragmentarische aanpak werden verschillende toegangen gecreëerd waardoor de circulatie en functionaliteit van het gebouw volledig zoek is. Op basis van een behoeftestudie moet het complex één functioneel geheel worden. De bouwheer wenst de draagstructuur van het gebouw te behouden, maar alle technieken moeten vernieuwd worden.

Antwerpen OO0310

Volledige studieopdracht voor de interne renovatie van het opleidingscentrum, inclusief de herziening van het globale gebouwconcept en van de technische installaties, te Antwerpen

Status project
Locatie bouwplaats

Provinciestraat 211-215, 2000 Antwerpen

Bouwheer

VDAB

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing

Budget

10.000 000 € (excl. btw) (excl. ereloon)