Locatie Open Oproep 0306 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0306 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0306 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0306 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0306 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0306 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0306 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0306 © Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Dit sluizencomplex ontstond hier in de 17de eeuw en werd vernieuwd op het einde van de 18de eeuw. Het betreft twee schutsluizen en een tussenliggende zwaaikom. Het geheel verbindt het kanaal Brugge-Oostende met het kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Het heeft cultuur-historisch belang mee omwille van de fortificatie die hier in de Spaanse tijd werd gebouwd. Het sluizencomplex werd beschermd tezamen met de directe omgeving. Deze historische site vormt een toeristisch aantrekkingspunt. Het bezoekerscentrum wil men onderbrengen in dit dienstgebouw, dat daartoe aangepast en uitgebreid moet worden.

Oostende OO0306

Volledige studieopdracht voor een bezoekerscentrum aan het sluiscomplex in Plassendale

Status project
Locatie bouwplaats

Bouwheer

MVG, Departement LIN, AWZ, Afdeling Waterwegen en Kust

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing

Budget

500.000 € (excl. btw) (excl. ereloon)