Locatie Open Oproep 0304 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0304 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0304 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0304 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0304 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0304 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0304 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0304 © Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Ook aan deze leegstaande tabaksfabriek in het centrum van Menen is een hele bouwgeschiedenis voorafgegaan. Het 19de-eeuwse fabriekscomplex bewaart oude restanten van priorijgebouwen en van een militair hospitaal dat bij de Vauban-vestiging uit 1684 hoort. In functie van de tabaksfabriek werd in de eerste helft van de 19de eeuw het amalgaam van gebouwen samengevoegd tot één geheel rond een binnenkoer. Een tweede, zeer coherente bouwcampagne uit 1890 bepaalt het huidig uitzicht van dit complex. De stad zit verveeld met de jarenlange leegstand en zocht een bestemming voor dit gebouw, als OCMW en werkwinkel.

Menen OO0304

Volledige studieopdracht voor de renovatie en restauratie van de voormalige tabaksfabriek voor OCMW en werkwinkel te Menen

Status project
Locatie bouwplaats

Ieperstraat 14-16, 8930 Menen

Bouwheer

Stadsbestuur Menen

Contactpersoon Bouwheer

Bossuyt Gilbert

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing

Budget

4.000 000 € (excl. btw) (excl. ereloon)