Locatie Open Oproep 0226 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0226 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0226 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0226 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0226 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0226 © Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Het betreft een ongerept natuurgebied rond een 30 tal boerderijen. Door de aanleg van een dam rond de boerderijen kunnen deze gevrijwaard blijven van overstromingen bij uitzonderlijk hoge waterstand. Het project vereist bijzondere aandacht voor de landschappelijke inpassing van deze ingreep in het landschap.

Diksmuide OO0226

Volledige studieopdracht voor de oprichting van een waterkering in het Blankaartbekken te Houthulst

Status project
Locatie bouwplaats

Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide

Timing project
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 jan 2001
  • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 jan 2002
  • In gebruikname: 1 jan 2003
Bouwheer

MVG, Departement LIN, AWZ, Afdeling Waterwegen en Kust

Contactpersoon TVB

Anne Malliet

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing

Budget

120.000.000 BEF (incl. btw) (incl. ereloon)