Locatie Open Oproep 0223 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0223 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0223 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0223 © Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De haven van Oostende is een kunstmatige haven, die zich vanaf de 16de eeuw voornamelijk ten oosten van de stad ontwikkelde door opeenvolgende uitbreidingen en bijhorende moderniseringen van de infrastructuur. De haven wordt bereikt via een havengeul die begrensd wordt door twee staketsels, die in de zee reiken. Het project betreft de verbetering van deze haventoegang. De bouw van een westelijke havendam is reeds in planning. De oostelijke havendam ligt in het verlengde van de Baelskaai. Bij het plangebied zouden ook de oostelijke oeveren en de omgeving rond het vuurtorendok betrokken moeten worden. We vinden het immers belangrijk dat dergelijke grote infrastructuurwerken landschappelijk worden ingepast in de omgeving en een meerwaarde gaan betekenen voor de omringende context.

Oostende OO0223

Volledige studieopdracht voor de optimalisatie van de haventoegang, de bouw van de oostelijke havendam en de inrichting van de omgeving te Oostende

Status project
Locatie bouwplaats

Staketselstraat, 8400 Oostende

Timing project
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 12 jun 2001
  • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 dec 2002
  • In gebruikname: 1 dec 2004
Bouwheer

MVG, Departement LIN, AWZ, Afdeling Waterwegen en Kust

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing

Budget

2 miljard BEF (incl. btw) (incl. ereloon)