Locatie Open Oproep 0217 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0217 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0217 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0217 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0217 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0217 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0217 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0217 © Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Het betreft een basisschool of lagere school van het type Freinet. De school telt momenteel 167 leerlingen in 6 basisklassen en 2 kleuterklassen, maar is groeiende. De school bevindt zich momenteel in dit gebouw uit de naoorlogse periode. Het gebouw voldoet niet meer aan hedendaagse eisen qua brandveiligheid en isolatie en men denkt eerder aan nieuwbouw dan aan renovatie. Het terrein in het centrum van Beringen is ruim genoeg om toe te laten een geheel nieuwe constructie op te richten. Het oude schoolgebouw zou nadien gesloopt of verkocht worden.

Beringen OO0217

Volledige studieopdracht voor de uitbreiding van bassischool 'De Step' te Beringen

Status project
Locatie bouwplaats

Paalsesteenweg 20, 3580 Beringen

Bouwheer

Gemeenschapsonderwijs

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing

Budget

30.000.000 BEF (excl. btw) (excl. ereloon)