Locatie Open Oproep 0214 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0214 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0214 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0214 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0214 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0214 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0214 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0214 © Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Het betreft de bouw van een volledig nieuw complex voor de dienst aquacultuur op een geheel nieuwe site in Afsnee. Momenteel staat op dit braakliggend terrein alleen een opslagplaats. Voor het geheel van de sites van de Faculteit Landbouw van de U.G. moet nog een masterplan worden opgesteld, waarvoor momenteel een aanbesteding wordt voorbereid. De bouw van dit complex dient te kaderen in dit masterplan.

Afsnee OO0214

Volledige studieopdracht voor een nieuw complex voor de aquacultuur t.b.v. de vakgroep Dierlijke Productie van de faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen

Status project
Locatie bouwplaats

Kleine Moortelputstraat 1, 9051 Afsnee

Timing project
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 mrt 2002
  • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 mrt 2003
  • In gebruikname: 1 mrt 2004
Bouwheer

Universiteit Gent

Contactpersoon TVB

Anne Malliet

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing

Budget

100.000.000 BEF (incl. btw) (incl. ereloon)