Luchtfoto © GDI-Vlaanderen Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Antwerpen OO01b25

Volledige studieopdracht voor de bouw van een nieuwe klassenvleugel voor het Kunsthumaniora te Antwerpen

Status project
Locatie bouwplaats

Karel Oomstraat 24, 2018 Antwerpen
Kunsthumaniora Antwerpen

Bouwheer

Gemeenschapsonderwijs

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing

Budget

250.000 000 BEF (excl. btw) (excl. ereloon)