Luchtfoto © GDI-Vlaanderen Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Mechelen OO0122

Volledige studieopdracht voor het bouwen van een kantoorgebouw te Mechelen

Status project
Locatie bouwplaats

Kanunnik de Deckerstraat, 2800 Mechelen

Bouwheer

VO, LNE, Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing