Luchtfoto © GDI-Vlaanderen Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Linkebeek OO0113

Volledige studieopdracht voor het bouwen van een broedhal voor karperachtigen voor het centrum voor visteelt te Linkebeek

Status project
Locatie bouwplaats

Vijversdreef 15, 1630 Linkebeek
Centrum voor visteelt te Linkebeek

Bouwheer

MVG, Departement LIN, AMINAL, Afdeling Bos en Groen

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing