Lezingen / debatten

New European Bauhaus festival College van Rijksadviseurs organiseert op vrijdag 10 juni een internationaal bouwmeestersdebat

Van 9 tot 12 juni 2022 vindt in Brussel het eerste New European Bauhaus-festival plaats. Vier dagen lang zijn er interessante lezingen, discussies, performances en tentoonstellingen rondom de thema’s schoonheid, duurzaamheid en inclusiviteit. Het College van Rijksadviseurs organiseert op vrijdag 10 juni een internationaal bouwmeestersdebat met bouwmeesters uit Zweden, Ierland, België en Nederland over de vraag hoe bouwmeesters kunnen bijdragen aan een duurzame, mooie en rechtvaardige toekomst. 

The World Urban Forum 2018, Cities 2030 – Cities for All: Implementing the New Urban Agenda 7 tot 13 februari 2018, Kuala Lumpur

Het World Urban Forum (WUF) is een niet-wetgevend technisch forum bijeengeroepen door het Human Settlements Program (UN-Habitat) van de Verenigde Naties, dat sinds 2002 wordt gehouden.

Het Forum verzamelt een breed scala aan experts uit alle facetten van de globale samenleving. Deelnemers aan het forum omvatten onder andere regionale en lokale overheden, niet-gouvernementele organisaties, community-based organisaties, professionals, onderzoeksinstellingen en academies,....

Het wordt erkend als de belangrijkste mondiale arena voor interactie tussen beleidsmakers, lokale regeringsleiders, niet-gouvernementele organisaties en deskundige beoefenaars op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling en menselijke nederzettingen.

Debat 'Zorg Voor Later!', Amsterdam Hoe houdbaar is de duurzaamheid van vandaag?

Op 27 november 2014 werd in Amsterdam het congres ‘Innoveerkracht’ georganiseerd rond het thema ‘Zorg voor later!’. Innoveerkracht is een platform voor inspiratie, innovatie en daadkracht waar oplossingen worden gegeven voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag.

Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen gaf een presentatie over het project Onzichtbare zorg. Wat betekent de vergrijzing die ook in Vlaanderen enorm aan het toenemen is? Welke zorgconcepten zijn denkbaar? Hoe is daar in het kader van de vijf concrete pilot projecten aan gewerkt? Peter Swinnen presenteert zijn kijk op zorg en architectuur en gaat met het publiek in discussie.

Website innoveerkracht

Hedy d'Anconaprijs

De Hedy d'Ancona-prijs richt zich specifiek op gebouwen in de zorgsector waarbij stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of interieurarchitectuur het zorgconcept ondersteunen. Het kan gaan om nieuwbouw, renovatie of om een gebiedsontwikkeling van een ensemble van gebouwen, waarvan minimaal één gebouw is voltooid. Alle betrokkenen kunnen een project voordragen: opdrachtgevers, ontwerpers, zorgprofessionals, corporaties, ontwikkelaars, gemeenten, gebruikers.

Samenwerking Architectuur Lokaal

Steeds meer aanbestedende diensten willen architecten selecteren op creativiteit, maar zij lopen vast in de aanbestedingsregels. Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen werkt met Architectuur Lokaal aan een verdere ontwikkeling van de zogenoemde Open Oproep, die in Vlaanderen reeds succesvol in gebruik is. Swinnen stelde daarbij voor om van onderaf richting Europa te werk te gaan. BNA voorzitter Willem-Hein Schenk is ervan overtuigd dat een Kompas Open Oproep kan bijdragen aan de verbetering van de Nederlandse aanbestedingspraktijk.

Who builds the city? Ryerson University - Toronto, Canada

"In what ways can architectural institutions – publishers, museums, schools and government – play a role in and have a positive effect on the development of their cities? How can we work together in partnership to develop stronger and more effective cultures of architecture and urbanism in Canadian cities?"

Peter Swinnen treedt in debat over hoe overheden hiertoe kunnen toe bijdragen. De introductie wordt gegeven door Arjen Oosterman (Volume, Rotterdam). 

Keynote Address | Friday, November 7, 2014 | 6-8 pm | Glenn Gould Studio
Symposium | Saturday, November 8, 2014 | 9 am -5 pm | TIFF Bell Light Box, The Paul & Leah Atkinson Family Cinema (Cinema 4)

Architekturgespraeche, Bibliothek Werner Oechslin, Einsiedeln, Zwitserland

Since 2012, the so called 'Architekturgespraeche' in Einsiedeln (at the Library of Werner Oechslin) is organized. An open format, to which architects, scholars and others around a changing topic are convened. The fist one was organized around 'teaching', the second one around 'technology' and this one around 'urban design in Switzerland'. This Architekturgespraeche is co-organized with Vittorio Magnago Lampugnani. The goal is to bring together and discuss the different urban proposals, which have been designed for Switzerland in the last few years, to better understand - around urban practice - the strategies at stake in Switzerland .

Peter Swinnen treedt in debat over het thema 'GEBIED'.

10:00 Welkom

10:30-12:00 BEELD

Moderator: Fritz Neumeyer, Berlijn

 • François Charbonnet Made In, Genf
 • Daniel Niggli, EM2N / Gruppe Krokodil, Zürich
 • Ingemar Vollenweider, TU Kaiserslautern / jessenvollenweider, Basel
 • Marco Zünd, Buol & Zünd, Basel

14:00-15:30 ARCHITECTUUR

Moderator: Laurent Stalder, ETH Zurich

 • Frank Argast, Amt für Städtebau, Zürich
 • Hans Kollhoff, Hans Kollhoff Architekten, Berlin
 • Vittorio Magnago Lampugnani, ETH Zürich / Studio di Architettura, Mailand

16:00-18:00 GEBIED

Moderator: Peter Swinnen, Vlaams Bouwmeester, Brussel

 • Michel Desvigne, MDP, Paris
 • Roger Diener, ETH Zürich / Diener & Diener Architekten, Basel
 • Christophe Girot, ETH Zürich
 • Harry Gugger, EPF Lausanne / Harry Gugger Studio, Basel
 • Inessa Hansch, Paris
 • Marcel Meili, ETH Zürich / Marcel Meili, Markus Peter Architekten, Zürich

18:00 Afsluiting

Website