BWMSTR Label 028 Stedelijke natuur © Bert Gellynck

BWMSTR Label 028 Stedelijke natuur

Ontwerpbureaus 1010, FALLOW en GRUE zijn elk op hun manier geïnteresseerd in het creëren van een nieuwe alliantie met de natuur, de ‘levende materie’ van onze steden. In de dagelijkse praktijk zien ze bij publieke opdrachtgevers onvoldoende ambitie om natuurinclusief te ontwerpen en te bouwen, en te vertrekken vanuit het perspectief dat de mens slechts een onderdeel is van een groter ecosysteem. De uitdaging is gigantisch, maar met dit project willen ze het onderwerp alvast meer zichtbaarheid geven in het lokale architectuurdiscours en een paar hefbomen ontwikkelen om natuurinclusief ontwerpen en bouwen te stimuleren.

De ontwerpers vertrekken van een reeks korte interviews waarin ze een aantal geselecteerde actoren bevragen over de noodzaak van een paradigmaverschuiving naar natuurinclusief ontwerpen en bouwen. Op basis van deze interviews organiseren ze een masterclass met een drietal sessies, telkens in een andere stad. Stedelijke diensten kunnen dan hun ‘best practices’ delen. Daarna volgt een werksessie waarbij de deelnemers gezamenlijk exploreren wat het natuurinclusief ontwerpen van een specifieke stedelijke biotoop kan betekenen.