Bouwmeester Label 027 ‘MPMD 2043’, een Micro Publiek Materiaal Depot. Circulariteit en publieke ruimte ©MPMD2043 in'bed'ding © Luk Vermeerbergen

BWMSTR Label 027 ‘MPMD 2043’, een Micro Publiek Materiaal Depot. Circulariteit en publieke ruimte

Circulariteit in de bouw is nog vaak een ‘business of promises’, vanuit de overtuiging dat wat we nu ontwerpen in de toekomst evident hergebruikt zal worden. Urban mining zal echter geen één- op-één verhaal zijn. Wat geoogst wordt, zal niet onmiddellijk een nieuwe plek vinden en wat we nodig hebben zal misschien niet voorradig zijn. Studio Tuin en Wereld en Mike Victor Victor architects willen focussen op het logistieke luik van dit verhaal. Circulariteit heeft namelijk in grote mate te maken met opslag. Waar blijft het materiaal tussen ontginning (uit afbraak en montage) en het hergebruik in een nieuw project?

Met het project MPMD 2043 wil het team ontwerpmatig op zoek naar vormen van tijdelijke opslag, en naar hoe stockageplekken ook andere functies kunnen vervullen. Kunnen ze ook ingericht worden voor interactie tussen mensen? Kan het (her)verdelen van beschikbare resources gekoppeld worden aan een moment van uitwisseling (kennisdeling, ervaring, beschikbaarheid…) tussen mensen? De denkoefening wordt gekoppeld aan de studie van enkele actuele cases.

BWMSTR Label 027 ‘MPMD 2043’, een Micro Publiek Materiaal Depot. Circulariteit en publieke ruimte Studio Tuin en Wereld, MikeViktorViktor architects

Projectvoorstel

Lees het projectvoorstel

Expo
podcast

Beluister de podcast