Pilootprojecten Productief Landschap Verkennend ruimtelijk onderzoek

Open ruimte, groot of klein, is als leverancier van onder meer voedsel, energie, en ontspanningsruimte een cruciaal ingrediënt van een kwalitatieve samenleving. De Vlaamse open ruimte staat de komende jaren echter voor heel wat uitdagingen. Landbouw is een van de belangrijke spelers in de open ruimte en dus een cruciale partner in het aangaan van die uitdagingen.
Daarom wil Vlaams Minister-president Kris Peeters samen met Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen, het Departement Landbouw en Visserij, Ruimte Vlaanderen, en het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) deze uitdagende kwesties onderzoeken en aanpakken via de realisatie van vijf Pilootprojecten Productief Landschap

De ruimtelijke potenties voor het vervolgtraject zijn in kaart gebracht en het kader voor de call voor projecten is gecreëerd. U vindt de resultaten van dit voortraject in deze publicatie.