Ambitienota Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen 2010–2015 Zeven memo's voor een verlichte bouwcultuur

De ambitienota geeft bondig de thema's aan waarop Peter Swinnen tijdens zijn vijfjarig mandaat als Vlaams Bouwmeester inzette. Deze gebonden uitgave telt 56 pagina’s en verscheen in drie verschillende taalversies.

In Zeven memo’s voor een verlichte bouwcultuur zette Peter Swinnen als derde Vlaams Bouwmeester de lijnen uit voor zijn mandaat 2010-2015. Hij bouwde daarbij voort op de fundamenten van een eerste decennium Bouwmeesterschap in Vlaanderen, maar keek ook bewust verder. 

De uitdagingen die daarbij verschijnen zijn legio: het ontwikkelen van een aangepast instrumentarium voor publiek opdrachtgeverschap binnen PPS-procedures, urgente innovaties in de zorg- en huisvestingssector, het scheppen van een Europees ruimtelijk kader voor Vlaanderen, de lancering van een BWMSTR kwaliteitslabel, het stimuleren en uitdagen van het kunstopdrachtenbeleid.

In zeven hoofdstukken wordt een ambitieus architectuur- en ruimtebeleid voorgesteld, een beleid dat wenst in te zetten op de realisatie van krachtige voorbeeldprojecten en over grenzen heen durft te kijken. Lees deze nota als een open oproep tot het bundelen van krachten en inzichten, opdat een genereuze bouwcultuur zich blijvend zou kunnen ontwikkelen.

Grafisch vormgever Filiep Tacq en het Team Vlaams Bouwmeester werden bekroond door de jury van De Best Vormgegeven Boeken 2012 voor Zeven memo’s voor een verlichte bouwcultuur. Het boek werd uitgeroepen tot winnaar in de categorie 'special interest'. Uit het juryverslag: "Zeven memo’s voor een verlichte bouwcultuur kreeg een buitengewoon knap omslag mee. Het eist meteen je aandacht op. Minimaal, een bouwmeester waardig, zo luidt het verdict van de jury. [...] Een subtiel uitgewerkt boek, heel precieus, met een goede plaatsing van de beelden, telkens op de linkerpagina. [...] Een ‘officieel’ boek hoeft niet saai of dom te zijn.”

Links
  • www.debestvormgegevenboeken.be
  • www.filieptacq.com

Hardcover, 56 p., drie taalversies (NL-F-ENG), 2011