VRP-voorjaarscongres Ruimte & Zorg via webinars in juni 2020 Schrijf je in voor het e-learningpakket

Lokale besturen en ruimtemakers worden steeds vaker geconfronteerd met de vraag, hoe ze zorg op een kwalitatieve manier kunnen inpassen in de ruimte. De gevolgen die zorgbehoevenden ondervinden van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, leggen de beperkingen van de huidige ruimtelijke zorgmodellen pijnlijk bloot. 

Na een lange geschiedenis van afzondering van zorgbehoevenden en specialisatie volgens type zorg, groeide de laatste jaren de aandacht voor integratie in de samenleving en inclusie. Wat betekent dit voor ruimtemakers? Hoe streef je die integratie na zonder in een individualistisch model te vervallen, waarbij zorgbehoevenden in een vaak onaangepaste woning worden bediend door een legertje thuisverzorgers dat af- en aanrijdt?

Dat vergt een ander soort ontwerp en een doordachte planning. De opgave vraagt om een benadering vanuit de mens en de betekenisvolle relaties tussen mensen in een netwerk van zorgvoorzieningen. Door de pandemie is voor vele groepen pijnlijk duidelijk geworden, hoe groot en urgent dit vraagstuk is. Hierbij moeten we op zoek naar delicate evenwichten: tussen collectiviteit en privacy, gemeenschap en autonomie, verzorging en zelfredzaamheid, inclusie en ondersteuning op maat, menselijke schaal en efficiënte dienstverlening.

Het VRP-voorjaarscongres Ruimte & Zorg zal ingaan op diverse vragen. Het congres bestaat uit vier webinars die live worden uitgezonden, maar ook later herbekeken kunnen worden. Omwille van de interactiemogelijkheden hebben we graag dat iedereen zoveel mogelijk live aanwezig is. Het congres wordt afgesloten met een workshop in september, waaraan enkel live kan worden deelgenomen.

Alle info en inschrijvingen:

website VRP