Bouwmeester Scan detecteert knelpunten voor ruimtelijke transitie Een nota met aandachtspunten voor het bovenlokale niveau

Op basis van een analyse van de eerste 23 eindrapporten van de Bouwmeester Scan maakt Tom Coppens van de Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling, Universiteit Antwerpen een synthese van de knelpunten die de aandacht vragen van de hogere overheden.

Vanaf 2018 ontwikkelde het Team Vlaams Bouwmeester samen met het Departement Omgeving, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vereniging van de Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten de Bouwmeester Scan als een nieuw instrument om ruimtelijke ontwikkeling richting te geven. Bij elke scan brengt een multidisciplinair expertenteam de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van één gemeente in kaart, en wordt een concrete agenda van projecten en ingrepen aangereikt. Na een oproep in 2017 stelden zestig gemeenten zich kandidaat om een Bouwmeester Scan te laten uitvoeren. Ondertussen werden reeds 26 scans voltooid.

In de eindrapporten wezen de experten telkens ook knelpunten aan, die de uitvoering van de aangereikte transitie-agenda bemoeilijken. Het betreft vaak problemen waaraan niet door de lokale besturen kan worden verholpen, en die op een ander bestuurlijk niveau dienen te worden aangepakt. De experten formuleerden daarom geregeld aanbevelingen ter attentie van de hogere overheden. Op basis van een analyse van de eerste 23 eindrapporten bracht prof. dr. ir.-architect Tom Coppens van de Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling, Universiteit Antwerpen de belangrijkste struikelstenen samen in één nota, ‘Knelpunten bij het realiseren van projecten uit de Bouwmeester Scan’. De knelpunten werden gebundeld volgens vijf thema’s: de rol van bovenlokale planningsprocessen, de integratie met beleidssectoren, financiële middelen, instrumenten en de ondersteuning van gemeentelijke capaciteit.