Pilootproject Zorg: Portiek en eerste nieuwbouw De Korenbloem in gebruik genomen Dagcentrum en collectief wonen voor personen met jong-dementie te Kortrijk

Nadat Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen in 2012 een oproep aan zorgverleners lanceerden voor de bouw van innovatieve zorginfrastructuur, is de eerste fase van het Pilootproject Zorg De Korenbloem in Kortrijk gerealiseerd. Het Portiek en de woongelegenheden voor personen met jong-dementie werden in het voorjaar van 2019 in gebruik genomen.

Oproep naar Pilootprojecten Zorg en bevlogen opdrachtgevers

Om op korte termijn voorbeeldprojecten te kunnen realiseren, lanceerden Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen en minister Jo Vandeurzen in juli 2012 een oproep naar Pilootprojecten Zorg. Deze projecten moesten de beleidsnota van de minister en de visie  van de Vlaamse Bouwmeester vertalen in vernieuwende en voorbeeldige realisaties. Op 7 maart 2013 werden vijf Pilootprojecten Zorg geselecteerd en op 31 oktober 2013 ontvingen de opdrachtgevers drie offertes met ontwerpvisies van ontwerpteams. Voor het project van De Korenbloem in Kortrijk werd het team Sergison Bates architects en Studio Thys Vermeulen geselecteerd voor de uitvoering van de opdracht.

Masterplan

Zo’n 90 nieuwe woongelegenheden en bijkomende welzijns- en buurtfuncties worden in twee ensembles van nieuwe en bestaande gebouwen ondergebracht binnen een prachtige parktuin en naast het bestaande woonzorgcentrum van De Korenbloem. Twee specifieke doelgroepen worden gehuisvest: jonge personen met dementie en ouderen met somatische zorgbehoeften. Voor beide doelgroepen wordt een specifiek nieuw woongebouw ontworpen, telkens verbonden met één van de twee bestaande villa’s, waarin nieuwe welzijnsfuncties voor dagactiviteiten worden voorzien.

Fase 1: renovatie van Het Portiek en de realisatie van een nieuwbouw

De restauratie en transformatie van de Villa Portiek en het nieuwe aangrenzende woongebouw (deelproject A) werden ontworpen door Sergison Bates architects.

De renovatie van Het Portiek respecteerde het karakter van het gebouw uit de jaren ’30 door het behoud van de ruimtelijke indeling, het gebruik van warme materialen en de fijne detaillering. Het nieuwe woongebouw voor personen met jong-dementie bestaat uit vijf bovengrondse verdiepingen. Het creëren van 'kleine werelden' en het begrip ‘thuis’ staat centraal bij de interne organisatie. De bomen in de tuin aan de achterzijde leverden de inspiratie voor de verticaliteit in het gevelconcept, die wordt benadrukt door de geglazuurde keramische tegels.

Fase 2 Het Landhuis

Het Landhuis werd een nieuw woonhuis voor ouderen met behoefte aan somatische zorg (deelproject B), naar een ontwerp van Studio Thys Vermeulen. Het zal medio 2020 in gebruik worden genomen.