Vlaams Bouwmeester ondersteunt VRT bij herontwikkeling Reyerssite.

De VRT bergt de verhuisplannen op en gaat een nieuwbouw realiseren op de huidige site aan de Reyerslaan. De volledige site zal samen met de RTBF worden herontwikkeld. De Vlaams Bouwmeester hielp mee om samen met alle betrokken partners het potentieel van de Reyerssite te verbeelden.

Ongeveer een jaar geleden besliste de VRT om uit te kijken naar een nieuwe huisvesting, en daarvoor via een concurrentiedialoog de markt te bevragen. Meerdere sites en gebouwen in en buiten Brussel kwamen daardoor in het vizier. Tegelijkertijd liet het Agentschap Territoriale Ontwikkeling van het Brussels Gewest een masterplan opmaken dat de mogelijkheden op de Reyerssite moest aantonen.

De afgelopen maanden werd mede onder impuls van de Vlaams Bouwmeester een overlegtraject gelopen met VRT, RTBF, de Brusselse Bouwmeester en ATO om de  mogelijkheden van de huidige site aan de Reyerslaan verder te onderzoeken. Daarbij groeide de consensus dat een nieuw project voor de VRT op de huidige site zowel ruimtelijk als maatschappelijk de best optie is en werd een kwalitatief voorstel uitgewerkt dat een breed draagvlak bij de partners kon opbouwen. Zowel de keuze voor de Reyerssite, als de keuze voor een innovatief nieuwbouwproject werden zopas bevestigd door de raad van bestuur van de VRT.

 

Projectpagina

Historiek  Reyerslaan 52 (website deredactie.be)