Ontwerpers gezocht voor Ontwerpend Onderzoek ‘Energielandschappen'

De opdracht 'Energielandschappen' kadert binnen LABO RUIMTE, het onderzoekmatig samenwerkingsverband tussen Ruimte Vlaanderen en het Team Vlaams Bouwmeester.
Ze wordt uitgevoerd in opdracht van VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek), de VLM (Vlaamse Landmaatschappij), Ruimte Vlaanderen en de Vlaams Bouwmeester.
De doelstelling van de studieopdracht is om via Kritische Analyse en Ontwerpend Onderzoek te komen tot inspirerende ruimtelijke concepten, ontwerpstrategieën en inrichtingsprincipes die op een duurzame en innovatieve wijze technologieën voor hernieuwbare energie integreren binnen ruimtelijke opgaven op verschillende schaalniveaus (lokaal, regionaal, internationaal).
Tevens wordt gekomen tot relevante aanbevelingen over hoe deze ruimtelijke concepten, ontwerpstrategieën en inrichtingsprincipes gevaloriseerd kunnen worden binnen onderzoek, praktijk en beleidsvoorbereiding.

Het traject 'Energielandschappen' bestaat uit twee Luiken, waarvan Luik 1 (Kritische Analyse en Ontwerpend Onderzoek) tot dit bestek behoort.
Luik 1 heeft tot doel om de aanwezige kennis betreffende energielandschappen binnen VITO te inventariseren en ruimtelijk te verbeelden.
Daarnaast wordt deze kennis gekaderd binnen het brede kennisveld rond energie en wordt er een ontwerpagenda met opgaven uit afgeleid.
Vervolgens worden die ontwerpopgaven uitgewerkt en getest via ontwerpend onderzoek, ook naar concrete haalbaarheid, en in een conclusie geëvalueerd
In Luik 2 wordt het geheel gesynthetiseerd in een publicatie.

Link naar het dossier op e-notification

(Beeld: Architecture Workroom Brussels, Boeijenga J., GRAU/LIST, H+N+S, Vink B.(2013) Visievorming en conceptontwikkeling voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, eindrapport, in opdracht van Ruimte Vlaanderen)