VRT-gebouw en -toren ©Tim Van de Velde

De RTBF en de VRT, de respectievelijk Frans- en Nederlandstalige Belgische openbare radio- en televisieomroepen, zijn eigenaar van een site van 19,8 ha op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek. Hun Brusselse zetels zijn op deze site gevestigd sinds de jaren 1960. Alle ingrediënten zijn hier aanwezig om deze site te ontwikkelen tot een voorname wijk met een uitgesproken Brusselse identiteit, een plek die niet misstaat tussen andere grootstedelijke iconen. De twee ondernemingen willen tegen het jaar 2020 hun inrichtingen op de site herstructureren en nieuwe compactere zetels voor hun activiteiten bouwen. De aanwezigheid van zowel de VRT- als de RTBF-hoofdzetel op één site biedt een unieke gelegenheid om het vis-à-vis tussen twee instellingen, die het land representeren, vorm te geven. De Reyerssite zal een deel van het Belgisch ‘imago’ naar de wereld toe uitstralen.

Mede onder impuls van de Vlaams Bouwmeester werd een overlegtraject gelopen met VRT, RTBF, ATO, Brussels Gewest, gemeente Schaarbeek en de Brusselse Bouwmeester om het potentieel van de huidige site aan de Reyerslaan verder te onderzoeken. In 2013 werd een richtschema uitgewerkt door de studiebureaus BUUR en Stratec, dat een breed draagvlak bij de partners kon opbouwen. Dat dossier verbeeldt de grote ontwikkelingsdoelstellingen van de site en zet de stedenbouwkundige en economische pistes uit die door de verschillende bestaande en lopende studies werden geschetst.

In juli 2014 werd een internationaal team geselecteerd, onder leiding van architectuur- en stedenbouwbureau François Leclercq, voor de opmaak van het masterplan van de Reyerssite. ‘Mediapark.brussels’ wordt een regionaal park vol activiteiten, een bewoond park met woningen, een park dat de omgeving en omringende wijken integreert.

De nieuwbouw van de VRT (Open Oproep project 2801) zal het allereerste teken van leven worden binnen het nieuwe ‘Mediapark.brussels’. De nieuwe huisvesting van de VRT dient dan ook alle stedelijke kwaliteiten reeds in zich te dragen.

Reyers Regionaal Park

Open Oproep