Uitnodiging lezingenavond ‘Ruimte voor sloop’ 11 maart 2019, 20u, Campus Sint-Lucas Gent

Het project ‘Ruimte voor sloop’ van KU Leuven - Faculteit Architectuur en HoGent - KASK kreeg in 2017 het Bouwmeester Label 014. In dit kader organiseren de initiatiefnemers na een eerste publieksmoment met Hannah Schubert, een tweede lezingenavond, ditmaal rond de beleidsmatige en instrumentele aspecten van sloop.

Met dit project ‘Ruimte voor sloop’, gedragen door gezamenlijk werk van studenten en docenten, willen de initiatiefnemers een maatschappelijk draagvlak creëren voor het terugdringen van de verharding in de Vlaamse open ruimte. In maart 2018 vond, in het kader van dit Bouwmeester Label, een gesmaakte lezing plaats door landschapsarchitecte Hannah Schubert over de inzet van de kracht van natuur om een ‘gefaald’ gebouw langzaam te transformeren in een landschap.

Een tweede lezingenavond gaat in op de beleidsmatige en instrumentele aspecten van sloop. Na een inleiding door Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck komen twee Nederlandse deskundigen aan het woord.

Jeroen Merkx is werkzaam bij de gemeente Sint-Antonis, maar werkte voordien bij de gemeente Someren als projectleider voor het bestemmingsplan buitengebied en de aanpak van leegstand op het platteland. Deze kleine, landelijke gemeente in Noord-Brabant is erin geslaagd om een eigen fonds en subsidiesysteem voor de sloop van leegstaande stallen uit te werken. Jeroen Merkx stond mee aan de wieg van dit gemeentelijk sloopbeleid.

Martijn Segers is projectleider ‘Superlocal’ bij de Limburgse woningbouwcoöperatie HEEMwonen. In krimpregio’s zoals de Stadsregio Parkstad weten overheden dat te veel leegstand tot een neerwaartse spiraal leidt. Gemeenten en woningbouwcoöperaties slaan dan ook de handen in elkaar om het aantal woningen actief te verminderen, het materiaal uit sloop te hergebruiken en de vrijgekomen ruimte in te schakelen in groenstructuren.

Ruimte voor sloop ©Artgineering

Info lezingenavond:

  • Maandag 11 maart
  • 20:00 uur
  • Campus Sint-Lucas
  • auditorium A4
  • Alexianenplein 1, 9000 Gent