Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) Waar kan u het vinden en hoe maakt u het aan?

Sinds Open Open Oproep 37 dient u een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) aan te maken om deel te nemen aan de Open Oproep.

Het UEA binnen de Open Oproep procedure

 • Het UEA is een 'eigen verklaring' over de uitsluitingsgronden, financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een aanbestedingsprocedure. Ontwerpteams verklaren met dit document dat men in orde is met alle administratieve voorwaarden zodat men kan deelenemen aan de Open Oproep.
 • Om deel te nemen aan de Open Oproep is het voor elk bureau verplicht om een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) op te laden op de website.
 • Dit document is geldig zo lang de inhoud ervan correct is. Dat wil zeggen dat er enkel een nieuw UEA moet worden aangemaakt op het moment dat de gegevens van het bureau zouden wijzigen of als er binnen het bureau wijzigingen optreden met betrekking tot de uitsluitingsgronden, financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid.
 • Indien men in een latere fase geselecteerd wordt voor een Open Oproep project, dan zal de kandidaat een bijkomend, projectspecifiek UEA moeten aanmaken. Een model voor dit UEA zal ter beschikking worden gesteld in het projectdossier.

Hoe het UEA downloaden, aanpassen en opladen?

Team Vlaams Bouwmeester heeft een model voor het UEA opgemaakt. Dit model is opgemaakt in het XML-formaat. Dit formaat is enkel 'leesbaar' voor de website waar u het model kan invullen. Dat wil zeggen dat als u het xml-formulier download en opent met een programma op uw toestel, u geen tekst zal zien maar enkel vreemde, nietszeggende tekst. Dit is echter volkomen normaal. Volgende stappen geven weer waar u ons model kan terugvinden, wat u met het model moet doen om het te kunnen invullen en wat de stappen zijn om het ingevulde model op onze website op te laden:

 1. Download het bestand ESPD_Request.xml.  Om het bestand te downloaden klikt u met de rechtermuisknop op de link en selecteert u 'doel opslaan als' (of equivalent, afhankelijk van browser).
 2. Surf naar de UEA-service https://uea.publicprocurement.be/ en kies je taal.
 3. Geef aan dat je een ondernemer bent
 4. Kies vervolgens de optie “Een UEA (aanvraag of antwoord) importeren
 5. Importeer het ESPD_Request dat u in stap 1. hebt gedownload
 6. Geef aan in welk land u zich bevindt (domicilie van het bureau waarmee u kandidaat bent)
 7. Vul deel II tot en met V aan (u hoeft geen handtekening te zetten)
 8. Klik op de knop 'overzicht'
 9. Download, onderaan de pagina, het document 'in beide formaten'
 10. Open de website www.vlaamsbouwmeester.be, ga naar Instrumenten > Open Oproep > Ontwerpers, log in met uw bureaucode en paswoord (of registreer als u nog geen bureaucode heeft), ga in 'Mijn Open Oproep naar 'Mijn documenten' en Upload het PDF document en geef de datum waarop het UEA is aangemaakt in.
 11. Klik op 'wijzigingen bewaren' en klaar.

 U kan ook steeds de uitgebreide handleiding voor het aanmaken van een UEA downloaden.