UITNODIGING: Debat ‘20 jaar bouwmeesterschap’ op 11 juni om 19u30 Een gespreksavond over de rol en toekomst van het bouwmeesterschap

We nodigen u van harte uit voor een gespreksavond in het Atelier Bouwmeester. Met het debat geven we de aftrap voor een publieksprogramma naar aanleiding van 20 jaar bouwmeesterschap. Bedoeling is om in een brede en informele gedachtewisseling, samen met u, elementen te verzamelen voor een agenda voor het bouwmeesterschap van de toekomst. Schrijf nu in, de plaatsen zijn beperkt!

Niet alleen is het dit jaar twintig jaar geleden dat b0b Van Reeth als eerste Vlaamse Bouwmeester van start ging, binnenkort moet ook de vacature gelanceerd worden voor de opvolging van huidig Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. De conceptnota ‘Vernieuwd Bouwmeesterschap’, die in 2015 door de Vlaamse regering werd goedgekeurd, bepaalt immers dat de huidige regering de vacature uitschrijft, waarna de volgende de nieuwe Bouwmeester aanduidt. Redenen genoeg dus om samen met een aantal experten en betrokkenen terug te blikken op twintig jaar Vlaams bouwmeesterschap, maar vooral: om in het veld van architectuur en publiek opdrachtgeverschap te peilen naar ervaringen, inzichten en frisse ideeën.

Na een welkomstwoord door Bouwmeester Leo Van Broeck zal het debat in goede banen worden geleid door Véronique Patteeuw.* Ze gaat in gesprek over veranderende maatschappelijke uitdagingen en ruimtelijke opgaven, over hoe de Vlaamse Bouwmeester in het licht daarvan zijn rol kan vervullen, en over de methodes en instrumenten die daarbij worden ingezet. Panelleden zijn onder anderen Sofie De Caigny (directeur Vlaams Architectuurinstituut), Dirk Somers (Bovenbouw Architectuur), Véronique Claessens (directeur Ruimtelijke Ontwikkeling, stad Genk) en Michiel Dehaene (hoofddocent Stedenbouw UGent). Betrokkenen die, in diverse hoedanigheden en vanuit diverse hoeken, met het bouwmeesterschap vertrouwd zijn, zullen als respondenten deelnemen aan het gesprek.

De avond vindt plaats in het Atelier Bouwmeester op 11 juni 2019 en start om 19u30.

*Véronique Patteeuw is docent aan de Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et du Paysage de Lille en visiting professor aan de KU Leuven. Ze zetelt in de redactie van OASE Journal for Architecture en in de artistieke commissie van het tijdschrift A+ Architecture in Belgium.