Team rond Marcel Smets leidt stadsproject Ile de Nantes

Na een internationale wedstrijd met 27 ontwerpbureaus, heeft het team van voormalig Vlaams Bouwmeester Marcel Smets en uapS het raamcontract binnengehaald voor de leiding van het stadsproject voor het Ile de Nantes (Nantes, Fr).

Het Ile de Nantes is een eiland van 330 ha in de Loire, aansluitend bij het stadscentrum van Nantes. Door het wegtrekken van de scheepswerven en industrieën, raakte het eiland vanaf de jaren 1970 in verval. De voorbije 10 jaar is een stedenbouwkundig project opgezet met als doel het Ile de Nantes opnieuw een centrale plek te geven binnen de stedelijke agglomeratie.

Het team van Marcel Smets – uapS, samen met Proap, SCE en Transsolar, zal de tweede fase van dit omvangrijk project in goede banen leiden. Hun opdracht omvat de verdere uitwerking en opvolging van het stadsproject, met in het bijzonder het ontwikkelen van een visie voor het zuidwestelijk deel van het eiland, het ontwerp van de publieke ruimten en de omkadering van alle vastgoedoperaties.

Zowel de inhoudelijke als methodologische aanpak van het ontwerpteam overtuigde de selectiecommissie. Met hun voorstel willen de ontwerpers in de eerste plaats de banden versterken tussen het eiland en zijn omgeving. Daarnaast stellen ze voor om de diversiteit en intrinsieke kwaliteit van elk van de delen van het Ile de Nantes te onderlijnen en te kaderen binnen een systeem van verbindingen op schaal van het eiland als geheel. Het ontwerpteam streeft naar een flexibele verstedelijkingswijze. Binnen hun visie is het project geen besloten, vaststaande strategie, maar moet het vooral richting geven aan de dialoog met de verschillende deelnemers.

Met dit veelomvattend project neemt Marcel Smets, na zijn mandaat als Vlaams Bouwmeester, opnieuw de draad op als stedenbouwkundig consultant. Hij krijgt de kans om een aantal thema's die hem nauw aan het hart liggen – het geïntegreerd project, landschap, infrastructuur etc. – in de praktijk vorm te geven. Ongetwijfeld zal ook de ervaring van de voorbije jaren als Vlaams Bouwmeester een rol spelen in de wijze waarop hij deze nieuwe uitdaging invult.

Meer informatie over het stadsproject Ile de Nantes vindt u hier: http://www.iledenantes.com/docs/pdf/presse/dp_moe_120710.pdf