Kunst in opdracht: Sarah & Charles realiseren een 'snoezelkamer' voor de Heemschool

In het kader van de publicatie van het tweede Cahier rond kunst in de openbare ruimte (Cahier #2 Schoolvoorbeelden. Over kunstinterventies in scholen, Brussel, 2009)  nodigde de kunstcel van de Vlaamse Bouwmeester een aantal beeldende kunstenaars uit om een voorstel uit te werken voor een artistieke interventie in een school. De voorstellen werden in het cahier geïllustreerd en toegelicht, met het oog op een eventuele realisatie naderhand.

Sarah & Charles kozen ervoor een concept uit te werken voor de Heemschool, een lagere en secundaire school voor buitengewoon onderwijs in Neder-Over-Heembeek. Zij stelden voor om de bestaande 'snoezelkamer', een plek waar de kinderen kunnen ontsnappen aan de drukte maar waar tegelijkertijd hun zintuigen worden aangesproken, te her-denken. Omdat het project duidelijk aansluiting vond bij de noden en verzuchtingen van de school, en door de gebruikers enthousiast werd onthaald, besloot men bij de Vlaamse Bouwmeester om als opdrachtgever en producent op te treden voor de realisatie van dit 'pilootproject'.

Sarah & Charles:

'Geboeid door het concept van een snoezelkamer kozen we voor die specifieke ruimte als drager van ons werk. De inrichting van de ruimte gebeurde in samenspraak met de leerkrachten van de Heemschool. Zo ontstond het idee van een actieve en een passieve ruimte. Beide ruimtes zijn bedoeld voor kinderen die willen snoezelen.

In het passieve gedeelte wordt het waterbed omgeven door twaalf lichtkasten. Ze bieden uitzicht op een nachtelijk landschap. De toeschouwer observeert het als door een groot raam, waarbij het licht dat van achter de afbeelding komt, het landschap scherp aftekent tegen de horizon. De 'geënsceneerde landschappen' doen onwezenlijk aan en roepen een verlangen op. Dat idee van 'verlangen' en het 'uitkijken naar wat komt' is het uitgangspunt geweest voor de creatie van The Sensory room.'

Opening: 24/09/10

Te bezoeken enkel op afspraak vanan 25/09/10 t.e.m. 01/02/11

Gelieve te mailen naar info@charlessarah.com

Meer info op www.charlessarah.com