Herbestemming Kerken : TV Studio Thys Vermeulen - Studio Roma i.s.m. Sven Sterken (KU Leuven) SmallTalk 38

Het Projectbureau Herbestemming Kerken coördineert en begeleidt in Vlaanderen momenteel 120 ruimtelijke haalbaarheidsonderzoeken. Zes ontwerpteams – hiertoe geselecteerd via de Vlaamse Bouwmeester – hebben ondertussen heel wat inzichten verworven. In een reeks SmallTalks delen we deze ervaringen met geïnteresseerde ontwerpers en andere actoren, betrokken bij de toekomst van de parochiekerken.

Programma 10 maart 2020

  • Aanvang om 19:30u
  • Toelichting door Dimitri Stevens, coördinator expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur CRKC-PARCUM: kerkenbeleidsplannen in Vlaanderen.
  • Ervaringen en reflecties vanuit de haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd door het ontwerpteam 

De toekomst van de parochiekerken in Vlaanderen komt steeds meer op beleids- en bestuursagenda’s. De uitdaging is dan ook groot. De kerken worden steeds minder vaak gebruikt voor de eredienst, en door een kleiner aantal deelnemers. Overal schrijven kerkfabrieken en gemeentebesturen aan toekomstvisies voor de kerken op hun grondgebied. Voor veel kerkgebouwen wordt ook reeds een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor een concreet toekomstig gebruik. 

Deze SmallTalk maakt deel uit van de reeks Herbestemming Kerken, gespreid over het voor- en najaar van 2020 met telkens drie lezingen. Naast de presentatie van concrete cases komt ook de beleidscontext waarin deze ontwikkelingen zich voordoen, aan bod.

Agenda voorjaar

14 januari 2020, Atelier Bouwmeester, 19:30u
TV Trace UHasselt - Architecten Broekx-Schiepers - Architect Saidja Heynickx - UR Architecten (meer info)

11 februari 2020, Atelier Bouwmeester, 19:30u
TV Bogdan & Van Broeck i.s.m. prof. dr. Thomas Coomans & Rebel Group (meer info)

10 maart 2020, Atelier Bouwmeester, 19:30u
TV Studio Thys Vermeulen - Studio Roma i.s.m. Sven Sterken (KU Leuven)

 

De lezingen starten telkens om 19u30 en worden omstreeks 21u afgerond met een drankje.

Het Projectbureau is een initiatief van meerdere partners: de VVSG, het Kenniscentrum Vlaamse Steden, Vlinter, CRKC – PARCUM, de Agentschappen Onroerend Erfgoed en Binnenlands Bestuur en hun respectievelijke voogdijministers Diependaele en Somers, en de Vlaamse Bouwmeester.