Regieteam voor 'Verkavelingswijken in transformatie' aangesteld

Het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester starten een leer- en transformatieprogramma op voor verkavelingswijken die geconfronteerd worden met een bijkomende woonopgave en verdichting. Het team van Voorland, UHasselt, 51n4e en Tussengoed is aangesteld om ons te ondersteunen bij het onderzoeken, analyseren en begeleiden van de concrete projecten en het overkoepelende leertraject.  

Context

Verspreid wonen verslindt ruimte, vreet energie en is een belangrijke oorzaak van ons mobiliteitsprobleem. De ‘verkaveling’ kennen we als een typisch product van onze weinig zorgvuldige omgang met de beperkt beschikbare ruimte. Toch zijn er in Vlaanderen heel wat 20ste-eeuwse verkavelingswijken te vinden op locaties die goed ontsloten zijn via openbaar vervoer, of die op wandel- en fietsafstand gelegen zijn van een dorps- of stadscentrum, en waar ruimte is voor bijkomende woningen binnen het bestaande bebouwde areaal.

Met het traject Verkavelingswijken willen we steden en gemeenten gedurende een periode van vier jaar ondersteunen bij de transformatie van dergelijke wijken, en de gedetecteerde leerpunten delen met lokale besturen en intern laten doorwerken in het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester. Het doel van het traject is om vanuit concrete voorbeeldprojecten inzichten te verwerven en deze toegankelijk te maken.

Rol van het regieteam

Het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester schreven een opdracht uit voor de aanstelling van een regieteam om ons te ondersteunen bij het onderzoeken, analyseren en begeleiden van de concrete projecten en het overkoepelende leertraject. Op onze oproep reageerden heel wat sterke kandidaten. Uit de evaluatie van de offertes kwam het team van Voorland, UHasselt, 51n4e en Tussengoed als meest geschikte kandidaat voor deze opdracht naar voren.

In een eerste fase (2021) zal dit team de zes weerhouden projecten analyseren, de haalbaarheid van de transformatie onderzoeken en de potenties, de te betrekken actoren en de mogelijk in te zetten strategieën, instrumenten en aanpak in kaart brengen.

In de tweede fase (2022 tot medio 2024) krijgen drie van de zes projecten ook verdere ondersteuning én begeleiding op maat, door de aanstelling van een ontwerpteam per project. Dit ontwerpteam zal, in samenwerking met het regieteam, de transformatiestrategie verder uitwerken richting uitvoering door middel van ontwerp, verfijning van in te zetten instrumenten, uitwerking van de financiële en juridische aanpak, het betrekken van actoren en het opstarten van eventuele quick wins. Tijdens deze fase neemt het regieteam tevens de projectregie op van het overkoepelende traject en detecteert en bundelt het de diverse leerpunten in een eindrapport en een inspirerende brochure.