Projectoproep ‘Verkavelingswijken in transformatie’ Openbare besturen kunnen een project indienen tot en met 15 januari 2021

Het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester willen steden en gemeenten ondersteunen bij de transformatie van goed gelegen verkavelingswijken en hier een leertraject aan koppelen voor ruimtelijke praktijk en beleid. Het gaat om kwaliteitsvol verdichten, het verhogen van de leef- en omgevingskwaliteit en integrale verduurzaming. 

We zoeken concrete cases van goed ontsloten 20ste-eeuwse woonwijken waar de generatiewissel zich laat voelen en waar een bijkomende woonopgave aan de orde is. We denken aan de typische laagbouwwijken uit de jaren 1960-70-80, gekenmerkt door een geringe dichtheid en vrijstaande of halfopen bebouwing, gelegen op groeilocaties nabij een dorp of stad.

Aan geselecteerde steden en gemeenten wordt deskundige begeleiding door een team van experten (juridisch, financieel, vastgoedkundig, sociologisch, …) geboden om te komen tot een realisatie op het terrein.

We zijn op zoek naar lokale besturen die op hun grondgebied dergelijke wijken hebben en momenteel geconfronteerd worden met een verdichtingsvraag en/of de ambitie hebben om de wijk op een kwaliteitsvolle manier te transformeren.

Ter inspiratie: In het voorjaar van 2019 startten we met een verkenningstraject om na te gaan hoe ver steden en gemeenten in de praktijk staan met strategieën om goed gelegen wijken te transformeren, en huidige leemtes in het kenniskader rond verdichting in kaart te brengen. De volledige resultaten uit dit verkennend onderzoek werden gebundeld in de brochure.

Meer info over welke projecten in aanmerking komen, het volledige proces, wat we aanbieden, wie kan indienen,… kan u terugvinden op de website van Omgeving Vlaanderen 

Op 20 november 2020 (10u-12u) organiseren we een toelichting over deze projectoproep. Omwille van de verstrengde coronamaatregelen organiseren we dit digitaal. Inschrijven is verplicht en kan via pbm.omgeving@vlaanderen.be. Op ditzelfde adres kan u ook terecht voor eventuele vragen met betrekking tot de projectoproep.