Projectoproep "Proeftuinen ontharding" Subsidieaanvragen voor onthardingsprojecten: indienen tot 9 november 2018

Met de projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’ wil Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, initiatieven en inspanningen rond ontharding  stimuleren en ondersteunen. Overheden, verenigingen, organisaties, bedrijven en scholen kunnen een beroep doen op inhoudelijke expertise, communicatie en subsidies.

Na het Onthardingsforum op You Are Here – het Brusselse programma van expo’s, stadsdebatten en werksessies in het kader van de dubbelbiënnale IABR–2018+2020–THE MISSING LINK –  lanceerde het departement Omgeving een oproep naar concrete onthardingsprojecten. Tot en met 9 november 2018 kunnen overheden, (burger)verenigingen, organisaties, bedrijven en scholen projectvoorstellen online indienen. Ontwerpers en studiebureaus kunnen ook zelf het initiatief nemen om cases op te zetten en deze samen met eigenaars en andere actoren in te dienen voor een proeftuin.

Het Team Vlaams Bouwmeester werkt mee aan het vrijwaren en de creatie van open ruimte én van andere duurzaamheidsdoelstellingen, en beschouwt het terugdringen van de verharding in de open ruimte als een eerste, noodzakelijke stap naar de vermindering van het ruimtebeslag. Eind 2017 werd al een Bouwmeester Label toegekend aan onderzoekers Hans Leinfelder, Bruno Notteboom, Ruben Joye en Sylvie Van Damme voor hun project ‘Ruimte voor sloop’. Met de toekenning van het Bouwmeester Label 014 wil het Team Vlaams Bouwmeester het maatschappelijk draagvlak voor ontharding mee helpen vergroten