Uitnodiging opening expo BWMSTR Label | Zwerfruimte Tentoonstelling van 7 november 2018 tot en met 13 januari 2019

Het Team Vlaams Bouwmeester nodigt u van harte uit voor de opening van de tentoonstelling BWMSTR Label | Zwerfruimte op dinsdag 6 november in deSingel. Na het openingsprogramma kan u de tentoonstelling bezoeken, waar aan de hand van twaalf concrete cases de diversiteit en het potentieel van onderbenutte ruimte worden geïllustreerd. Een van de voorbeelden is kunstencampus deSingel, dat u kan verkennen via een apart parcours.

Hoe kunnen we onze ruimte beter benutten? In navolging van hun 'pleidooi voor het niet-bouwen' onderzoeken de architecten van RE-ST de (onder)benutting van ruimte. Volgens RE-ST beseffen we in het dichtbebouwde Vlaanderen te weinig hoeveel van die bebouwde ruimte nog te (her)bestemmen en te benutten valt. Als ‘Architects in Residence’ voerde RE-ST dit jaar in deSingel zelf een onderzoek naar onderbenutte ruimte. 

Over de tentoonstellingsreeks Bouwmeester Label

RE-ST ontving voor zijn onderzoek het Bouwmeester label 015. In 2018 – 2019 toont het Vlaams Architectuurinstituut de resultaten van de Bouwmeester Labels 2017 in de wandelgangen van deSingel. Het Team Vlaams Bouwmeester gaat elk jaar op zoek naar sterke ruimtelijke concepten en geïntegreerde onderzoeksvragen die een positief maatschappelijk verschil maken. Met het Bouwmeester Label beschikt het team over een belangrijk instrument om vernieuwende en beleidsrelevante ideeën op te pikken en zo (ontwerpend) onderzoek te steunen.

Opening

dinsdag 6 november 2018 om 20u in deSingel (Antwerpen)

programma

Opening tentoonstelling, 20u - 21u

 

 • Kortfilm ‘Zwerfruimte’
 • Welkom door Sofie De Caigny (directeur Vlaams Architectuurinstituut)
 • Toelichting van het Bouwmeester Label door Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck
 • Toelichting ‘Zwerfruimte’ door Dimitri Minten en Tim Vekemans (RE-ST)
 • Panelgesprek met vier opdrachtgevers van RE-ST over hun ervaring met zwerfruimte: Paul Vermeir (technisch directeur deSingel), Seppe Bouquillon (burgemeester Olen), Manu Van Oevelen (Klein Seminarie Hoogstraten), Marc Schepers (voormalig CEO City Depot Hasselt) 

Inschrijven

 

 

Praktisch

 • Wandelgangen van deSingel
 • van 7 november 2018 tot en met 13 januari 2019
 • maandag : gesloten
 • dinsdag : gesloten
 • woensdag tot en met zondag: van 14u tot 19u en bij avondvoorstellingen tot 22u,
 • Open op feestdagen, uitgezonderd 25 dec. en 1 jan. Open op 24 dec. en 31 dec. tot 16u.
 • Gratis