Er is immers maar voldoende ruimte voor zorg, als we voldoende zorg dragen voor de ruimte. Jo Vandeurzen

Innovatieve zorgarchitectuur

De Vlaams Bouwmeester en de Vlaamse minister van Welzijn lanceerden in 2012 een oproep aan zorgverstrekkers voor de bouw van innovatieve zorginfrastructuur. Vijf interdisciplinaire ontwerpteams ontwierpen de zorgmodellen van de toekomst. De vijf Pilootprojecten, die vanaf 2014 gerealiseerd zullen worden, geven zorg opnieuw een vanzelfsprekende plaats in de stedelijke ruimte.