Pilootproject Productief Landschap ‘Agrotopia’ officieel geopend De grootste dakserre van Europa wordt in gebruik genomen

Op 24 september 2021 werd in Roeselare ‘Agrotopia’ officieel geopend door Koning Filip. Agrotopia is de grootste dakserre van Europa voor onderzoek naar de nieuwste teelttechnieken en professionele stadstuinbouw. Ze is het resultaat van één van de vijf Pilootprojecten Productief Landschap. 

Voormalig Vlaams minister-president Kris Peeters, voormalig Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen, het Departement Landbouw en Visserij, Ruimte Vlaanderen en het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) startten in 2014 met een traject Pilootprojecten Productief Landschap.

Het traject had tot doel, de mogelijkheden en kiemen van een 'productief landschap' in Vlaanderen op te sporen en te testen via de realisatie van vijf pilootprojecten. De projecten richtten zich specifiek op de open ruimte als domein van landbouw- en voedselproductie. De initiatiefnemers hadden de ambitie om interessante wisselwerkingen te verkennen tussen landbouw, maatschappij en beleid.

Na de Tuinen van Stene is Agrotopia het tweede gerealiseerde Pilootproject Productief Landschap. De serre bevindt zich in Roeselare, vlakbij REO Veiling, het hart van de West-Vlaamse groenteteelt. In deze innovatieve onderzoeks- en demonstratieserre zet praktijkcentrum Inagro stappen richting hoogtechnologische glastuinbouw en professionele urban farming. Via gebruikersgerichte cocreatie in een realistische context heeft Inagro er de ambitie om innovatieve technologieën te ontwikkelen en te verbeteren. De dakserre, een transparante eenheid van glas en staal op de kistenloods van REO Veiling, is een stuwende kracht voor innovatie in de sector. Telers, toeleveranciers, kennisinstellingen, technologiebedrijven en maatschappij werken er samen aan de glastuinbouw van de toekomst.

Koning Filip opent Agrotopia in Roeselare Interieur van de dakserre Agrotopia

Meer info

Website Agrotopia