Oproep aan geïnteresseerden: Ontwerpend onderzoek hergebruik hoeves Bezorg het invulformulier vóór 28 november 2018, 12u

In het kader van het PDPO-project ‘Hergebruik hoeves, een uitdaging’ zoekt de Provincie Oost-Vlaanderen kandidaten voor de uitvoering van ontwerpend onderzoek op vier cases in Zuid-Oost-Vlaanderen. Bedoeling is de mogelijkheden na te gaan voor herbestemming in deze concrete gevallen. Naast de trajectanalyse zal ook de uitwerking als voorbeeld dienen voor sensibilisering rond deze problematiek.

Project ‘Hergebruik hoeves, een uitdaging’

Het PDPO-project ‘Hergebruik hoeves, een uitdaging’ wil de impact van de ruimtelijke transformatie op het platteland  onder de aandacht brengen en werken aan een grondige bewustwording van de problematiek. Naast de Provincie Oost-Vlaanderen treden Veneco, Innovatiesteunpunt en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen op als co-promotoren.

Fasering

De eerste twee fasen in dit project, een grondige inventarisatie en een behoeftestudie, werden reeds uitgevoerd. De derde fase is een ontwerpend onderzoek op sites in het Meetjesland en in Zuid-Oost-Vlaanderen. Het ontwerpend onderzoek op de sites in het Meetjesland wordt uitgevoerd door Veneco. De sites in Zuid-Oost-Vlaanderen maken het voorwerp uit van deze oproep.

Fase 3: ontwerpend onderzoek

De geselecteerde cases worden ruimtelijk geanalyseerd  en per site wordt nagegaan welke rol(len) de hoeve in de toekomst het beste zou opnemen vanuit ruimtelijk perspectief. Ook de redenen hiervoor worden duidelijk omschreven, en er wordt bekeken welke weerslag deze rol(len) heeft/hebben op micro-, meso- en macroschaal.

Vervolgens worden typevoorbeelden uitgewerkt die ook op andere plaatsen kunnen worden toegepast.  Deze scenario’s kunnen een inzicht geven in de mogelijke knelpunten in beleid en regelgeving en in de mogelijkheden van nieuwe regelgeving (instrument contract-convenant).

Het ontwerpend onderzoek is daarnaast ook een belangrijk communicatief instrument om iedereen bewust te maken van de problematiek en de kansen die zich aandienen. Het moet beeldmateriaal en tools opleveren waarmee gemeenten en burgers aan de slag kunnen.

Opdrachtgever, middelen en timing

De opdrachtgever, de Provincie Oost-Vlaanderen, gaat samen met het Team Vlaams Bouwmeester op zoek naar een multidisciplinair ontwerpteam met expertise op het vlak van (landschaps)architectuur en ruimtelijke planning binnen een agrarische omgeving. Voor de uitvoering van het ontwerpend onderzoek is een budget van €30.000 incl. btw voorzien. De opdracht moet worden uitgevoerd tussen januari en juni 2019. Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 28 november 2018 om 12u.

  • De opdrachtgever is de Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Landbouw en Platteland
  • stel uw vraag via e-mail
  • Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden tot 28 november 2018 om 12u

 Meer info & interesseformulier