Oproep aan geïnteresseerde ontwerpers Pilootprojecten 'Studenten Maken Stad' Ontwerpend onderzoek voor het pilootproject k-DRUUM

Pilootprojecten ‘studenten maken stad’

Met zo’n 90.000 studenten en vijftig instellingen voor hoger onderwijs is brussel de grootste studentenstad van het land. De nood aan meer en betere woningen voor een verder aangroeiende studentenpopulatie is hoog. De ontwikkeling van nieuwe studentenhuisvesting moet echter meer zijn dan het louter vervullen van een behoefte: het is een opportuniteit om wijken te activeren, publieke ruimte te maken, gemeenschappelijk wonen en programmatorische vermenging te promoten.

De pilootprojecten ‘studenten maken stad’ mikken op deze stedelijke en maatschappelijke meerwaarde. Ze zijn het resultaat van een samenwerking tussen vlaams minister van cultuur, media, jeugd en brussel sven gatz, br(ik - alles voor stadstudenten vzw, het team vlaams bouwmeester en het team bouwmeester brussels hoofdstedelijk gewest.

Eind 2016 werden twee pilootprojecten ‘studenten maken stad’ geselecteerd:

 • kotmet: een studentenhuisvestingsproject op de site van abattoir in anderlecht
 • k-druum: een studentenhuisvestingsproject in het centrum van brussel

Locatie bouwplaats

Het project is gelegen aan de hopstraat 38 in brussel, tegenover de bed & breakfast druum, op een terrein in volle eigendom van karine van doninck en jo huygh.

Opdrachtomschrijving

K-druum is een privé-initiatief gekoppeld aan een bestaand project aan de overkant van de straat met woningen, bed & breakfast en atelierruimtes, waar eigentijdse kunst en jong creatief ondernemerschap centraal staan. Er wordt dan ook gezocht naar verweving met de overkant zowel verticaal als horizontaal door middel van een actief gelijkvloers, co-working voor kleine ondernemers en studiespaces. Dit project kan verschillende onderwijsinstellingen uit de buurt bedienen, maar ook mad brussels en het bedrijvencentrum dansaert zijn troeven. Ook potentiële partners uit de buurt wenst k-druum aan te trekken. Het project is op maat van de wijk en kan mee ‘stad maken’. De site is goed gelegen in het centrum van brussel, met vele voorzieningen en vlot openbaar vervoer waardoor je de studenten eenvoudig kan binden aan de stad. Het project wil inzetten op ‘micro-chirurgie’ op een kleine site, waarbij kamers, gemeenschappelijke functies en gedeelde ruimtes slim geschakeld worden. Gezien de eigenheid van druum en zijn continue interactie met kunstenaars, zal ook voor deze opdracht een samenwerking met een of meerdere kunstenaars opgezet worden. Er wordt gezocht naar een zeer korte uitvoeringsperiode om hinder te beperken voor de stedelijke omgeving.

Opdrachtgever

 • Aanbesteders:br(ik - alles voor stadstudenten vzw en de private opdrachtgevers
 • Private opdrachtgever: k-druum; vertegenwoordigd door karine van doninck en jo huygh, mede-eigenaars k-druum
 • Projectregisseur: lieven baro, preo bvba

Procedure

De opdracht voor het ontwerpend onderzoek is een ’onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking’.

De opdracht voor het ontwerpend onderzoek zal toegewezen worden aan drie teams die elk onafhankelijk het ontwerpend onderzoek uitvoeren. Aan het einde van de opdracht zullen de drie voorstellen beoordeeld en gerangschikt worden op basis van de doelstellingen van de pilootprojecten, de concrete ambities van k-druum en de effectieve haalbaarheid voor realisatie. De private partner k-druum gaat het engagement aan om met de drie teams van het ontwerpend onderzoek in volgorde van rangschikking te onderhandelen met als doel een overeenkomst af te sluiten voor de volledige studieopdracht architectuur van het project.

Elk ontwerpteam ontwikkelt zijn ontwerpend onderzoek in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en de kwaliteitskamer ‘pilootprojecten studenten maken stad’:

Bij de opstart van de opdracht wordt voor de drie teams een gemeenschappelijke briefing georganiseerd waarin verdere informatie wordt gegeven omtrent de opdracht en komen verscheidene partijen en experts een toelichting geven. Tijdens het traject van het ontwerpend onderzoek worden twee dialoogsessies georganiseerd met elk team afzonderlijk. Tijdens deze dialoogsessie gaan het ontwerpteam, de partijen en experten in dialoog over de voorstellen van het team. Na afronding van het ontwerpend onderzoek presenteert elk team afzonderlijk zijn voorstel, dat als basis dient voor de beoordeling en rangschikking.

Budget

Deze opdracht is een opdracht tegen een forfaitaire prijs voor het geheel van de prestaties van 10.000 eur (excl. Btw).

Het budget voor de bouw van het project k-druum wordt indicatief geschat op 850.000 eur (excl. Btw en erelonen) voor een oppervlakte van 700 m2. Zowel oppervlakte als bouwbudget kunnen nog evolueren op basis van het ontwerpend onderzoek en de ontwikkelingsmogelijkheden van de site.

Timing

 • 15 september 2017 – 12u: aanmelden geïnteresseerde ontwerpers
 • 20 september 2017: 6 tot 9 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen
 • 6 oktober 2017 – 12u: indienen van de offertes
 • 16 oktober 2017: presentatie van de offertes
 • Begin februari 2018: indiening van het ontwerpend onderzoek door 3 ontwerpteams
 • April 2018: start private opdracht

Vergoeding

Zes tot negen teams zullen uitgenodigd worden om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 1.000 euro (excl. Btw) voor een geldige offerte.

 

Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 15 september 2017 - 12u via het interesseformulier.

Meer info bij annelies augustyns, coördinator ppsms: annelies.augustyns@kb.vlaanderen.be

Website www.studentenmakenstad.be

 

De vlaamse bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een selectie te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmelding of de selecties die hier uit volgen, zijn louter voor intern gebruik en zullen nergens bekendgemaakt worden.

Inschrijven is niet meer mogelijk