Pilootprojecten ‘Studenten maken Stad’ geselecteerd

Op 31 mei 2016 lanceerde Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz een oproep aan ambitieuze bouwheren om een innovatief project te realiseren voor studentenhuisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Pilootprojecten ‘Studenten maken Stad’ zijn het resultaat van een samenwerking tussen minister Gatz, Br(ik vzw – Alles voor stadstudenten, het Team Vlaams Bouwmeester en het Team Bouwmeester Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De stuurgroep selecteerde uit de kandidaturen twee Pilootprojecten ‘Studenten maken Stad’: een studentenhuisvestingsproject op de site van Abattoir in Anderlecht en een in het centrum van Brussel. Beide laureaten krijgen nu een begeleidingstraject op maat met een projectregisseur, een team voor ontwerpend onderzoek en de nodige deskundigen.

Studenten maken Stad?

Als grootste en meest diverse stad van het land kent Brussel, met zo’n 90.000 studenten en vijftig instellingen voor hoger onderwijs, ook de grootste studentenpopulatie. Dat de stad niet zomaar als de grootste studentenstad wordt herkend, heeft verschillende oorzaken: om diverse redenen komen Brusselse studenten zich niet automatisch in de stad vestigen en Brussel telt naast de campussen geen uitgesproken studentenbuurten. De uitdagingen voor de toekomst zijn er niet minder om: er is momenteel een geschatte nood aan 9.000 extra studentenkamers in Brussel, en tegen 2020 zullen er nog eens 10.000 extra studenten bij komen.

De ontwikkeling van nieuwe studentenhuisvesting moet volgens minister Gatz meer zijn dan het louter vervullen van een behoefte. ‘Niet alleen moet er voldoende aandacht gaan naar de noden en mogelijkheden van een evoluerende bewonersgroep en de specifieke problemen rond het beheer van kleinschalige en tijdelijke bewoningsvormen zoals studentenkoten,’ zegt de minister, ‘de partners die de handen in elkaar hebben geslagen voor deze Pilootprojecten zien de bouw van nieuwe studentenwoningen ook als een opportuniteit om wijken te activeren, publieke ruimte te maken, gemeenschappelijk wonen en programmatorische vermenging te promoten.’ De Pilootprojecten ‘Studenten maken stad’ mikken dus op bouwen mét stedelijke en maatschappelijke meerwaarde.

De Pilootprojecten zijn een door de Vlaamse Bouwmeester ontwikkeld instrument om nieuwe inzichten te verwerven in de wijze waarop ruimtelijk-maatschappelijke uitdagingen kunnen worden aangepakt. Ontwerpend onderzoek met een beleidsvoorbereidende inslag wordt er gekoppeld aan de realisatie van grensverleggende projecten.

Twee pilootprojecten

Abattoir

Abattoir nv is de beheerder en de bezieler van de site Abattoir in Anderlecht. Het project is strategisch gelegen langs het kanaal aan de Bergensesteenweg, tegenover het metrostation Clémenceau en grenzend aan de nieuwe Foodmet. De site zit volop in een dynamiek van gebiedsontwikkeling. Abattoir zal evolueren tot een gemengde wijk met voldoende aanbod om studenten te binden aan de stad: sociaal-culturele projecten (sociaal restaurant Cosmos, Kookmet Cultureghem …) en economische activiteiten (Manufakture Abattoir, kelders van Kuregem, Urban Farming, de markten…). Rekening houdend met de toenemende internationalisering van de studentenpopulatie en met het zeer multiculturele karakter van de buurt, heeft Abattoir nv de ambitie om de site verder op een internationaal niveau te tillen en dus een internationaal publiek aan te trekken. Studenten zijn mobieler dan ooit en kunnen hier een belangrijke rol spelen. Het project zet in op studentenhuisvesting gekoppeld aan voorzieningen en noodzakelijke functies voor de buurt.

k-DRUUM

k-DRUUM is een privé-initiatief gekoppeld aan een bestaand project aan de overkant van de straat met woningen, contemporary bed & breakfast en atelierruimtes, waar eigentijdse kunst en jong creatief ondernemerschap centraal staan. Dit project kan verschillende onderwijsinstellingen uit de buurt bedienen, maar ook MAD Brussels en het bedrijvencentrum Dansaert zijn troeven. Het project is op maat van de wijk en kan mee ‘stad maken’. De site is goed gelegen in het centrum van Brussel, met vele voorzieningen en vlot openbaar vervoer. Het project wil inzetten op ‘micro-chirurgie’ op een kleine site, waarbij kamers, gemeenschappelijke functies en gedeelde ruimtes slim geschakeld worden.