Minister Sven Gatz lanceert Pilootprojecten ‘Studenten maken stad’

Op dinsdag 31 mei lanceert Vlaams Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz een oproep aan ambitieuze bouwheren om onder deskundige begeleiding een innovatief project te realiseren voor studentenhuisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Pilootprojecten ‘Studenten maken stad’ zijn het resultaat van een samenwerking tussen minister Gatz, Br(ik vzw – Alles voor stadstudenten, het Team Vlaams Bouwmeester en het Team Bouwmeester Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Als grootste en meest diverse stad van het land kent Brussel, met zo’n 90.000 studenten en vijftig instellingen voor hoger onderwijs, ook de grootste studentenpopulatie. Dat de stad niet zomaar als de grootste studentenstad wordt herkend, heeft verschillende oorzaken: om diverse redenen komen Brusselse studenten zich niet automatisch ook in de stad vestigen en Brussel telt naast de campussen geen uitgesproken studentenbuurten. De uitdagingen voor de toekomst zijn er niet minder om: er is momenteel een geschatte nood aan 9.000 extra studentenkamers in Brussel, en tegen 2020 zullen er nog eens 10.000 extra studenten bij komen.

De ontwikkeling van nieuwe studentenhuisvesting moet volgens minister Gatz meer zijn dan het louter vervullen van een behoefte. “Niet alleen moet er voldoende aandacht gaan naar de noden en mogelijkheden van een evoluerende bewonersgroep en de specifieke problemen rond het beheer van kleinschalige en tijdelijke bewoningsvormen zoals studentenkoten”, zegt de minister, “maar de partners die de handen in elkaar hebben geslagen voor deze Pilootprojecten zien de bouw van nieuwe studentenwoningen ook als een opportuniteit om wijken te activeren, publieke ruimte te maken, gemeenschappelijk wonen en programmatorische vermenging te promoten.” De Pilootprojecten ‘Studenten maken stad’ mikken dus op bouwen mét stedelijke en maatschappelijke meerwaarde. Het is de bedoeling drie innovatieve pilootprojecten te realiseren.

De Pilootprojecten zijn een door de Vlaams Bouwmeester ontwikkeld instrument om nieuwe inzichten te verwerven in de wijze waarop ruimtelijk-maatschappelijke uitdagingen kunnen worden aangepakt. Ontwerpend onderzoek met een beleidsvoorbereidende inslag wordt er gekoppeld aan de realisatie van grensverleggende projecten. Het instrument werd eerder al met succes ingezet in domeinen als wonen, zorg, landbouw, kunst in opdracht en de ontwikkeling van verontreinigde terreinen.

In aanloop naar de oproep voor de Pilootprojecten ‘Studenten maken stad’ werd in augustus 2014 het studieteam URA Yves Malysse Kiki Verbeeck/Rebelgroup aangesteld om een verkennend onderzoek te voeren. Ze speurden naar de sociale, maatschappelijke, ruimtelijke en economische voordelen die gegenereerd kunnen worden door innovatieve projecten voor studentenhuisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ter gelegenheid van de lancering worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd en worden enkele goede voorbeelden onder de loep genomen. Daarnaast wordt het Pilootprojecten-traject toegelicht.

Het programma

15u00

Ontvangst

15u20

Stefan Devoldere, wnd. Vlaams Bouwmeester
Inleiding (10min)

15u30    

Yves Malysse, URA
Presentatie verkennend onderzoek ‘5 kansen voor Brussel’ (30min)

16u00   

Steven Decloedt, AG VESPA
Project Gate 15, huisvestings- en ontmoetingsinfrastructuur voor studenten in Antwerpen (30min)

16u30

Annelies Augustyns, procescoördinator Team Vlaams Bouwmeester
Toelichting reglement Pilootprojecten (10min)

16u40

Sven Gatz, Vlaams Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Slotwoord (10min)

16u50

vragen / receptie

Erasmus Hogeschool - Campus Bloemenhof - Zespenningenstraat 70 - 1000 Brussel

 

31 mei 2016, 15u – 17u

 

Voor meer info en beeldmateriaal:
Annelies Augustyns,
Team Vlaams Bouwmeester
annelies.augustyns@bz.vlaanderen.be
+32 498 57 23 09

 

www.studentenmakenstad.be