Open Oproep Van Marcke site in Kortrijk in A+ 289 Lees het artikel ‘Stad maken’

Wanneer het sanitair distributiebedrijf Van Marcke in 2014 besluit om zijn vestigingen nabij de Kortrijkse binnenstad te ruilen voor een nieuwe locatie op een bedrijventerrein in de rand, dient zich een strategische kans aan voor de ontwikkeling van Kortrijk. In samenwerking met de stad wordt beslist om een Open Oproep te lanceren voor de site aan de Weggevoerdenlaan. Lees over het project in A+ 289. 

Auteur Dieter Bruggeman beschrijft hoe het winnende ontwerp van het team rond Omgeving en UAU Collectiv zich kenmerkt door een innoverende beheers en ontwikkelingsstrategie en de weldoordachte inpassing in de toekomstvisie voor de stad.