OO3608 visiebundel © OMGEVING, UAU collectiv

OO3608 visiebundel © OMGEVING, UAU collectiv

OO3608 visiebundel © OMGEVING, UAU collectiv

OO3608 visiebundel © OMGEVING, UAU collectiv

OO3608 visiebundel © OMGEVING, UAU collectiv

OO3608 visiebundel © OMGEVING, UAU collectiv

Laureaat: OMGEVING, UAU collectiv

De studieopdracht voor de opmaak van een masterplan en eventuele uitvoeringsopdrachten voor de site Weggevoerdenlaan te Kortrijk werd gegund aan de tijdelijke vereniging Omgeving, UAU Collectiv.

Voor de herinvulling van de verlaten Van Marcke site aan de Weggevoerdenlaan sloeg de stad Kortrijk de handen in elkaar met distributiebedrijf Van Marcke. Samen willen ze vorm geven aan een toekomstbestendig nieuw stadsdeel. De site is ca 15 ha groot en gelegen binnen de ring van Kortrijk, op wandelafstand van het station en van Campus West, een van de belangrijkste clusters van hoger onderwijs in de regio. Tot in de jaren 1970 was hier de beroemde Kortrijkse Kunstwerkstede Gebroeders De Coene gevestigd. De visie op de site moet de ambities van de stad op het vlak van haar verdere ruimtelijke ontwikkeling vertalen naar een ruimtelijk programma en ontwerp.

Het voorstel van de tijdelijke vereniging Omgeving, UAU Collectiv, Orientes, Hugo Snoeck, AAVO Architecten, INGENIUM respecteert de historische kracht van de site en zet maximaal in op een geleidelijke herbestemming en transformatie. Het ontwerp geeft een duidelijk antwoord op de gevraagde flexibiliteit in de vorm van een masterplan dat geleidelijk kan worden uitgevoerd en kan meegroeien met veranderende inzichten. Een strategische site als deze moet volgens het ontwerpteam mee evolueren met de maatschappelijke transitie en op een gepaste manier kunnen inspelen op nieuwe opportuniteiten, kansen en inzichten, in een continu verbeterproces.

In de ontwikkelingsstrategie zet het voorstel in op de unieke positie van één grondeigenaar. Anders dan een klassieke ontwikkelingsbenadering, waar de eigendommen eerder op korte termijn ingevuld en versnipperd geraken, biedt dit de mogelijkheid om het projectgebied als één geheel te blijven benaderen, weliswaar met vele stakeholders en gebruikers. Een coöperatie stuurt de ontwikkeling en is zowel een operationele stuurpost, een investeringsfonds als een managementgroep. Om deze transitie stap voor stap waar te maken, wordt een curator aangesteld die de eenheid en kwaliteit van de ontwikkeling bewaakt en stuurt. De ruimtelijke transformatie wordt gekoppeld aan een traag en incrementeel investeringsproces, dat al vanaf fase één de aantrekkelijkheid van de site in zich draagt. 

Het ambitieuze plan vertrekt vanuit een grondige analyse van de bestaande bouwvelden. De ontwerpers stellen voor te werken met de bestaande stedelijke kamers en publieke voegen. Via ‘gebouwenpaspoorten’ kunnen de mogelijkheden van de gebouwen in een vroeg stadium worden bepaald. De paspoorten geven niet alleen aan welke elementen van een gebouw waardevol zijn en moeten bewaard blijven, maar ook welke invulling het beste past bij welk type gebouw. Na een eerste clean-up van de site ontstaat een mooi, waardevol casco geheel dat meteen dienst kan doen voor tijdelijk gebruik (lasershooting, exposities, showrooms...) of de basis vormt voor een definitief gebruik, bijvoorbeeld voor wonen, KMO’s, onderwijs, een markthal enzovoort.

Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwingsprojecten in Kortrijk tijdens de persconferentie op woensdag 13 november: ‘Dit is samen stad maken in de praktijk, we tekenen een nieuw stadsdeel uit van 15 ha, op wandelafstand van het station. Dit is een van de belangrijkste stadsvernieuwingsprojecten voor de komende tien jaar. Dat dit tot stand komt in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester en Van Marcke, garandeert dat dit een modelsite wordt waar gewoond, gewerkt en geleerd, kortom geleefd wordt.’

Kortrijk OO3608

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan en eventuele uitvoeringsopdrachten voor de site Weggevoerdenlaan te Kortrijk

Status project
Genomineerden