De 15-minutenstad onderwerp van debat op het VRP voorjaarscongres Schrijf nu in voor 4 studievoormiddagen op 20/05, 27/05, 28/05 en 03/06

In een vierdaags digitaal voorjaarscongres buigt de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning zich over het vraagstuk, wat het concept van de 15-minutenstad kan betekenen voor Vlaanderen. Het Team Vlaams Bouwmeester is een van de partners voor de organisatie van dit congres.

Tijdens de periode van lockdown hebben velen de eigen buurt op een bijzondere manier herontdekt. Internationaal werd het concept van de 15-minutenstad, waar basisvoorzieningen en groen op wandelafstand ter beschikking zijn, naar voor geschoven als een interessante manier om over stadsplanning en inrichting van de ruimte na te denken. In de VRP-synthesenota ‘PostCoronaTalks’ kreeg het concept een prominente plek. Het sluit ook aan bij het initiatief dat de Vlaamse Bouwmeester en Fietsberaad Vlaanderen onder de noemer ‘Leefbuurten’ hebben gelanceerd, om in te zetten op een kwaliteitsvolle herinrichting van het publieke domein, op maat van wandelaars en fietsers, gezond en aangenaam om in te verblijven, en met meer ruimte voor groen en water.

Tijdens het VRP voorjaarscongres zal kritisch worden ingegaan op de kansen en uitdagingen, de mogelijkheden en de beperkingen van het concept van de 15-minutenstad, wanneer we het willen toepassen op Vlaanderen. Wanneer en waar is een concept dat bedacht is op maat van dense grootsteden als Parijs, Melbourne, Barcelona, … ook in onze regio bruikbaar?

Het congres zal plaatsvinden op 20/05; 27/05; 28/05 en 03/06, telkens in de voormiddag.