Nieuwe reeks Bouwmeester Scans online

Een nieuwe reeks eindrapporten van de Bouwmeester Scan is te raadplegen op de website van de Vlaamse Bouwmeester. Burgers en beleidsmakers kunnen zich zo informeren over de vele uitdagingen waar lokale besturen voor staan in de evolutie naar een toekomstbestendige leefomgeving.

Twee jaar na de oproep van de Vlaamse Regering en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck aan gemeentebesturen om zich kandidaat te stellen voor de Bouwmeester Scan, zijn reeds drieëntwintig Scans uitgevoerd. Recent werd de reeks met onderzoeksresultaten uitgebreid met de Bouwmeester Scans van de gemeenten Bocholt, Galmaarden, Grobbendonk, Halle, Lede en Moorslede.

De Bouwmeester Scan wordt per gemeente uitgevoerd door een van de volgende vijf multidisciplinaire teams:

  • BUUR, KUL research and development-SADL, Proflow
  • LAMA ism TML, Blauwdruk, Palmbout, Zero emission solutions, Driekwartgroen, DLA piper
  • Maat Ontwerpers, Voorland, Tractebel, Michiel Dehaene, Kobe Bossauw, Hans Leinfelder, Geert Haentjens
  • PosadMaxwan, v-eld, Generation Energy B.V., Stichting Deltares, 2DVW Architecten
  • PTArchitecten, Traject, M-TECH

De eindrapporten werden voorgesteld aan de gemeentebesturen en besproken met de stuurgroep van de Bouwmeester Scan, die de kwaliteit van de eindresultaten bewaakt. De analyse bevestigt dat de Vlaamse woonbehoefte in belangrijke mate wordt opgevangen in (suburbane) verkavelingen met lage dichtheden. Het ruimtelijk resultaat hiervan is een wildgroei aan verkavelingen en linten, een versnippering van de ruimte voor landbouw en open landschap en een beperkt aanbod van ecologisch waardevolle gebieden.

De problemen zijn gekend en doen zich in meerdere of mindere mate voor in onze gemeenten. Oplossingen vragen om goede kennis van het terrein, overleg en maatwerk. De Bouwmeester Scan maakt dan ook niet enkel een stand van zaken op. Per gemeente worden een aantal cruciale ambities voorgesteld zoals de definiëring van dorp en stad, strategische groei en krimp op de juiste locaties, het inzetten op natuurcreatie en het verduurzamen van de energieproductie. Vervolgens wordt een transitieagenda ‘op maat’ aangereikt, met concrete acties.

De Bouwmeester Scan is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Team Vlaams Bouwmeester, het Departement Omgeving, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vereniging van de Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.