Eerste resultaten Bouwmeester Scan online

De eindrapporten van de Bouwmeester Scan voor de eerste tien onderzochte gemeenten zijn vanaf vandaag te raadplegen op de website van de Vlaamse Bouwmeester. Burgers en beleidsmakers kunnen zich zo informeren over de vele uitdagingen waar lokale besturen voor staan in de evolutie naar een toekomstbestendige leefomgeving.

De Bouwmeester Scan voorziet de lokale besturen van een diagnose over de ruimtelijke en beleidsmatige zwaktes en sterktes. In de transitie naar een duurzame toekomst kan dit een nuttig instrument zijn voor de beleidsmakers en burgers. Het verband tussen het ruimtegebruik en de klimaatuitdagingen wordt belicht en er is aandacht voor efficiënte mobiliteit, duurzame energie en betaalbare woonvormen.minister-president Geert Bourgeois.

Ongeveer een jaar nadat de Vlaamse Regering en de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck een oproep aan gemeentebesturen richtten om zich kandidaat te stellen voor de Bouwmeester Scan, hebben de gemeenten Arendonk, Berlaar, Diksmuide, Langemark-Poelkapelle, Ninove, Olen, Overijse, Ronse, Wervik en Zedelgem de onderzoeksresultaten ontvangen.

De Bouwmeester Scan wordt per gemeente uitgevoerd door een van de volgende vijf multidisciplinaire teams:

  • BUUR, KUL research and development-SADL, Proflow
  • LAMA ism TML, Blauwdruk, Palmbout, Zero emission solutions, Driekwartgroen, DLA piper
  • Maat Ontwerpers, Voorland, Tractebel, Michiel Dehaene, Kobe Bossauw, Hans Leinfelder, Geert Haentjens
  • Posad, v-eld, Generation Energy B.V., Stichting Deltares, 2DVW Architecten
  • PTArchitecten, Traject, Adviesbureau Ph7

De eerste eindrapporten werden voorgesteld aan de gemeentebesturen en besproken met de stuurgroep van de Bouwmeester Scan, die de kwaliteit van de eindresultaten bewaakt. De analyse bevestigt dat de Vlaamse woonbehoefte in belangrijke mate wordt opgevangen in (suburbane) verkavelingen met lage dichtheden. Het ruimtelijk resultaat hiervan is een wildgroei aan verkavelingen en linten, een versnippering van de ruimte voor landbouw en open landschap en een beperkt aanbod van ecologisch waardevolle gebieden. 

De problemen zijn gekend en doen zich in meerdere of mindere mate voor in onze gemeenten. Oplossingen vragen om goede kennis van het terrein, overleg en maatwerk. De Bouwmeester Scan maakt dan ook niet enkel een stand van zaken op. Per gemeente worden een aantal cruciale ambities voorgesteld zoals de definiëring van dorp en stad, strategische groei en krimp op de juiste locaties, het inzetten op natuurcreatie en het verduurzamen van de energieproductie. Vervolgens wordt een transitieagenda ‘op maat’ voorgesteld, met concrete acties.

Het is nu aan de besturen en de inwoners van de gemeenten om op basis van deze rapporten het debat te voeren zodat het nodige draagvlak ontstaat om de juiste prioriteiten te formuleren. Bovendien gaan we door met dit project, negentien volgende scans zijn reeds opgestart. minister-president Geert Bourgeois.

De Bouwmeester Scan is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Team Vlaams Bouwmeester, het Departement Omgeving, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vereniging van de Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.